Z chudého nemanželského dítěte starostou. Chodov renovuje hrobky a odkrývá i zajímavé příběhy

Ostatky Karla Fenkla a jeho rodiny, foto: ČTK / Slavomír Kubeš

Chodov na Sokolovsku se rozhodl zrenovovat čtrnáct hrobek významných osobností města. Jako většina měst v bývalém pohraničí trpí i Chodov ztrátou historické paměti. Proto se rozhodl připomenout dnešním obyvatelům významné Chodováky, kteří se zasloužili o to, jak město vypadá.

Ostatky Karla Fenkla a jeho rodiny,  foto: ČTK / Slavomír Kubeš

Město nechalo loni zrestaurovat hrobku průmyslnické rodiny Gaschů, které stála u zrodu strojírenské tradice města. Letos opravy pokračují. Právě probíhá antropologický průzkum ostatků prvního starosty Karla Fenkla a jeho rodiny, uvedl městský historik Miloš Bělohlávek.

Ostatky Karla Fenkla a jeho rodiny,  foto: ČTK / Slavomír Kubeš

"Největším úkolem pro letošní rok je znovuvybudování hrobky prvního chodovského starosty Karla Fenkla. V druhé polovině 20. století byly bohužel některé nejvýznamnější hrobky na hřbitově zcela zničeny a dotklo se to i hrobky továrníka Karla Fenkla. Velký pomník byl ukraden a podzemní část hrobky byla zasypána hřbitovním odpadem."

Karel Fenkl byl první chodovácký starosta. Čím byl ještě pro Chodov významný?

"Karel Fenkl byl nesmírně zajímavá a výjimečná osobnost i v rámci celého regionu. Sám pocházel z velmi chudých poměrů, byl nemanželské dítě. Postupně se vypracoval z řadového dělníka v porcelánce na spolumajitele jednoho z největších průmyslových podniků v našem regionu, porcelánky Richter, Fenkl, Hahn, která v době své největší slávy zaměstnávala téměř tisíc lidí. Kromě toho se nesmírně aktivně podílel již od svého mládí na veřejném životě. Inicioval stavbu nové městské části v Chodově. Vybudoval budovu základní školy, městský park, pomník obětem válek a mnoho dalšího. Podporoval například rekonstrukci kostela sv. Vavřince. A co především? V době výkonu své starostenské funkce, v roce 1894 zařídil povýšení Chodova na město."

Jak bude hrobka vypadat? Bude podobná té původní nebo zcela jiná?

Karl Fenkl  (1901),  foto: Miloš Bělohlávek,  CC BY-SA 4.0

"My jsme bohužel neměli žádné fotografie ani nákresy, takže jsme vycházeli především ze vzpomínek pamětníků. Pokoušíme se hrobku co nejvíc přiblížit k tomu, jak asi mohla vypadat v době svého vzniku. Podle vyprávění obyvatel byla téměř tři metry vysoká a čtyři metry široká. Ten pomník je skutečně monumentální. Zachováme i původní materiál. To znamená, že hrobka i krycí deska bude z pískovce."

Kdy bude hrobka hotová a představená veřejnosti?

"Hrobka prvního chodovského starosty bude dokončena nejpozději do letošní vavřinecké pouti, což je tradiční akce v polovině srpna. V srpnu si také budeme připomínat sto let od úmrtí Karla Fenkla. V rámci poutě se rovněž uskuteční setkání bývalých německých obyvatel, pro které je to významné téma."

Zastavme se ještě u první hrobky, kterou jste renovovali. Průmyslnická rodina Gaschů. Co to bylo za rodinu?

"Jsou to zakladatelé chodovské strojírenské tradice. V roce 1883 chodovský kovář Karel Gasch založil původně malinkou firmu na odlévání železných a litinových výrobků, která se během několika málo let stala velikou firmou v rámci regionu a na počátku 20. století už Gaschovi zaměstnávali 400 lidí z Chodova a okolí. Karel Gasch držel celou řadu důležitých patentů. Jedním z jeho slavných a ve své době populárních patentů byly školní lavice, které dodával do celé tehdejší rakousko-uherské monarchie."

Jste v kontaktu s potomky lidí, jejichž hrobky renovujete?

Ostatky Karla Fenkla a jeho rodiny,  foto: ČTK / Slavomír Kubeš

"Vždy se snažím před tím, než přistoupíme k renovaci hrobky, kontaktovat žijící příbuzné těch rodin. U rodiny Gaschů se to povedlo dobře. Jsme s nimi v kontaktu už pět let. Chodov pravidelně navštěvují. Podíleli se jak finančně, tak i radou a pomocí na celém procesu obnovy té rodinné hrobky. U rodiny Fenklů to bylo komplikovanější. Tam se nám podařilo najít potomky až loni. Přes počáteční opatrnost je z jejich strany patrná velká vstřícnost. Loni nám věnovali vzácný obraz, který zachytil starostu Karla Fenkla v roce 1902."

Z čeho Chodov financuje opravy těchto hrobek?

"Z velké části z vlastního rozpočtu. V každém roce se také snažíme najít co nejvyšší počet dotačních titulů, které by šly využít. Jak v loňském, tak v letošním roce nám velkou částkou a velkou pomocí přispěl Česko-německý fond budoucnosti, který již dlouhodobě tyto aktivity podporuje."

Díky opravě hrobek se tak do povědomí lidí dostávají příběhy obyvatel města. A jak to dopadlo například se starostou Karlem Fenklem? V roce 1901 odstoupil z úřadu a odešel do penze. Stal se čestným občanem města a císař František Josef I. mu udělil rytířský kříž. Na sklonku života (zemřel 18. srpna 1920) předal podnik svému synovi. Jeho potomci byli po druhé světové válce vysídleni a dnes žijí v Německu.