Z krajanského tisku

0:00
/
0:00

Tentokrát Vám nabízíme informace od krajanů v Belgii, Bosně, Chorvatsku, Kanadě, Rakousku a ve Švýcarsku.

Od 9. srpna letošního roku vysílá rakouská televize ORF na kanálu ORF 2 Vídeň každou druhou neděli magazín České ozvěny/Slovenské ozveny, informují Vídeňské svobodné listy a doplňují nové frekvence Radia Burgenland, jehož program lze poslouchat také ve Vídni a o pondělních večerech v rámci magazínu národnostních skupin sledovat také pořady Čechů a Slováků.

Příběh legendárního českého atleta, čtyřnásobného olympijského vítěze ve vytrvalostním běhu Emila Zátopka připomíná Zpravodaj Čechů a Slováků ve Švýcarsku, a to v souvislosti s trvalou památkou v podobě sochy v životní velikosti v Olympijském muzeu v Lausanne.

Vídeňské svobodné listy představují čerstvého sedmdesátníka Karla Musila. Tento rodilý vídeňský Čech byl již ve čtrnácti letech angažován jako člen baletu Vídeňské státní opery a poté působil na mnoha proslulých scénách v Evropě i v zámoří. Podle přední newyorské historičky baletu byl Musil prvním rakouským tanečníkem, jenž získal mezinárodní uznání, připomíná list.

Nový domov blahopřeje k pětaosmdesátinám Josefu Čermákovi, který je známou osobností nejen v torontské komunitě, ale mezi českými krajany po celé Kanadě. Patří mezi zakladatele české a slovenské televize Okno a je také autorem knihy o historii Čechů a Slováků v Kanadě, v neposlední řadě pak také dlouholetým činovníkem tamního českého a slovenského sdružení (ČSSK), připomíná Nový domov.

Být Čechem v Bosně není přítěží, ale předností, říká v týdeníku Jednota krajanka Jarmila Novosadová, kterou láska zavála z chorvatských Velkých Zdenců do bosenské Banja Luky. Činnost Sdružení Čechů se za posledních sto třicet let obnovovala šestkrát a z více než tří set členů klubu se pravidelně schází jen patnáct nejaktivnějších. Nebrání jim to ale připomínat si české svátky nebo organizovat večery poezie, říká Novosadová a dodává, že čeština se v Banja Luce učí na gymnáziu i na tamních fakultách.

Zpravodaj Českého krajanského spolku Beseda v Belgii si pochvaluje sbírku, kterou spolek v červnu vyhlásil na oblasti postižené povodněmi. Vybralo se přes 1800 euro, což představuje asi 45 tisíc korun. „Může nás hřát u srdce, že školka v Novém Jičíně, která byla úplně zdevastovaná povodněmi, si postaví třeba nové dětské hřiště, hernu, okna,“ poznamenává Zpravodaj.

A přidejme z něj ještě pár praktických informací: vedoucí konzulárního oddělení tamního českého zastupitelského úřadu čtenářům doporučuje registraci do systému DROZD. „Při cestách do zahraničí, zvláště do vzdálených zemí, se čeští občané mohou zaregistrovat na internetovou adresu provozovanou ministerstvem zahraničíhttp://drozd.mzv.cz. Jejím prostřednictvím můžete informovat MZV a příslušný zastupitelský úřad o svém pobytu na daném území. Tato informace má zásadní význam v případě nenadálých událostí, přírodních katastrof atd., kdy bude potřeba poskytnout pomoc českým občanům pobývajícím v daném státě,“ informuje autorka ve Zpravodaji.

Připomíná také další způsob odškodnění osob, které se účastnily boje za vznik a osvobození Československa a osob, jimž byla způsobena újma v období komunistického režimu. Odškodnění má podobu jednorázové peněžní částky, nahrazující příplatek a zvláštní příspěvek k důchodu. Podrobnější informace o něm jsou na stránkách České správy sociálního zabezpečení: http://www.cssz.cz/cz/odskodneni, tiskopis případné žádosti je k dispozici na stránkách http://www.cssz.cz/tiskopisy/odskodneni.html.

Autor: Peter Gabaľ
klíčové slovo:
spustit audio