Z krajanského tisku

0:00
/
0:00

Melbournský Kvart se vrací k rozhovoru s předsedou Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí Josefem Zoserem v předešlém čísle.

Senátor se nezmínil, že jeho předchůdkyně byla donucena z předsednictví odstoupit, když se zjistilo za hlasitého odporu exulantů, že byla členkou KSČ. Před několika roky navštívila Melbourne tříčlenná delegace Komise pro krajany. U dvou z nich mám důvod nepochybovat o jejich stranictví před rokem 1989, píše Miloš Ondrášek a vyjadřuje naději, že dnešní komise pro krajany již poněkud lépe rozumí antikomunismu krajanů a nebude k nim posílat lidi, kteří v jednání spěchají, aby se mohli na útraty českého poplatníka „podívat do Healesville na zvířátka“. Až předseda Zoser je autorovi glosy sympatický.

Senátorům v krajanské komisi ovšem dali mandát tuzemští voliči, nikoliv krajané bez volebního práva v České republice: „Po nás tedy mají mandát nulový,“ podotýká autor a klade otázku jakou měli a mají vazbu k exulantům členové senátní komise. A uzavírá „Domnívám se, že jde jen o jedno. Pokud Česká republika to s námi myslí dobře, umožní nám volit. Byl by to symbolický akt, mravně a politicky motivovaný svazek lidí českého původu se zemí, s kterou jsou spjati jazykem a hlubokými kořeny. Pokud někteří z nás toto cítění nemají, ať nevolí.“


O české a kulinářské Vídni už podruhé stručně informuje kulturní měsíčník Čechů a Slováků v Rakousku Klub. V restauraci s´Powidl najdete na jídelníčku zelňačku, bramboračku i dršťkovou, zejména na Martina si můžete dát husu, také zde najdete bramborák, v každé české restauraci ale musí být svíčková, která je zde nejoblíbenější právě u Vídeňáků, píše Klub. Ani v Kleines Wiener Café, přestože je to jen malá kavárnička, nechybí svíčková, dršťková polévka, vepřo-knedlo-zelo a k němu Budějovické pivo.


Univerzita Palackého v Olomouci, která doposud zajišťovala knihy, hudební nástroje a moderní vybavení pro české školy a školky, ve spolupráci s Československým ústavem zahraničním nově nabízí krajanům i možnost studia na univerzitě, informuje týdeník chorvatských Čechů Jednota.


V Československém ústavu zahraničním na jaře už podevatenácté začaly přípravy na letní jazykový a vlastivědný kurz, informuje bulettin ústavu. Letos se kurz uskuteční v době od 27. června do 17. července, obsahuje téměř každodenní dopolední čtyřhodinovou výuku, kterou zajistí mimo jiné pedagogové Karlovy univerzity, a odpolední vlastivědné vycházky na Pražský hrad, Staroměstskou radnici, do Národní galerie, Paláce Kinských, Muzea hlavního města Prahy i na další místa nebo akce.


„My se z pohledu České republiky velice radujeme z toho, že to je vlastně nejlépe organizovaná a nejaktivnější česká menšina v Evropě,“ zopakoval už takřka tradiční slova českých představitelů velvyslanec v Chorvatsku Karel Kühnl na setkání s krajany. Informuje o tom týdeník chorvatských Čechů Jednota, podle jehož článku se zde velvyslanec zajímal také o problémy české školky.

Na jiném místě Jednota zaznamenává udělení stříbrné medaile T. G. Masaryka předsedkyni Svazu Čechů v Chorvatsku Lence Janotové za celoživotní obětavou práci ve prospěch české menšiny v Chorvatsku a zásluhy v oblasti školství a rozvoje demokratických vztahů. Medaili jí předal místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Kasal.