Z krajanského tisku

0:00
/
0:00

Bulletin českých krajanů ve Švédsku přináší ve svém posledním čísle rozhovor s bývalým českým prezidentem Václavem Havlem. Připomíná také sedmdesátiny jednoho z nejznámějších českých emigrantů ve Švédsku - lékaře a muzikanta Jiřího Holáska. V dubnu v Českém centru ve Stockholmu proběhla výstava o českém a slovenském exilu ve 20. století, kterou připravil Jan Kratochvil ze Společnosti K2001 - švédsky psaný bulletin o ní publikuje alespoň krátkou informaci.

Bulletin českých krajanů ve Švédsku přináší ve svém posledním čísle rozhovor s bývalým českým prezidentem Václavem Havlem. Připomíná také sedmdesátiny jednoho z nejznámějších českých emigrantů ve Švédsku - lékaře a muzikanta Jiřího Holáska. V dubnu v Českém centru ve Stockholmu proběhla výstava o českém a slovenském exilu ve 20. století, kterou připravil Jan Kratochvil ze Společnosti K2001 - švédsky psaný bulletin o ní publikuje alespoň krátkou informaci.

Časopis Čechů, Moravanů, Slezanů a Slováků na Novém Zélandě Střípky publikuje část vzpomínek Stefanie Schaumburg Lippe, která jako představitelka Červeného kříže přišla v polovině dubna 1945 do Prahy, aby zde organizovala evakuaci německých civilistů. Po vyjednávání s velením SS v Praze se jí například podařilo evakuovat asi pět set německých žen a dětí ještě před příchodem Rudé armády. Uveřejňuje také dopis velvyslance České republiky v Austrálii Karla Pažourka o povýšení Vladimíra Nedvěda do hodnosti generálporučíka. Nedvěd byl za druhé světové války velitelem 311. československé bombardovací perutě RAF. Po válce se krátce vrátil do Československa, únor 1948 ho ale znovu vyhnal do exilu. V roce 1955 se usadil v Austrálii. Střípky připomínají, že na Novém Zélandě žije Ladislav Světlík, jediný dosud žijící pilot z 312. squadrony RAF.

Francouzsky psaný zpravodaj asociace rodáků z českých zemí a ze Slovenska přináší vzpomínku na významného českého krajana v Francii Josefa Fišeru, který zemřel počátkem letošního roku. Prof. Fišera se za 2. světové války zapojil do protinacistického odboje, podařilo se mu mimo jiné zachránit život několika set židovských dětí. Po válce ve Francii vedl asociaci československých legionářů.