„Záchrana památek je zájmem celého civilizovaného světa,“ říká o spolupráci se Sýrií generální ředitel NM

Palmýra, foto: Adamkou, CC BY 3.0

Národní muzeum bude spolupracovat se svými syrskými kolegy. Čeští odborníci by se měli podílet i na záchraně poškozených památek, včetně těch zapsaných na seznam světového dědictví UNESCO.

Palmýra, foto: Adamkou, CC BY 3.0
Pomoc Sýrii schválila minulý rok vláda. Měla by se týkat třeba dovozu zdravotnického materiálu a další humanitární a rozvojové pomoci. Do programu se zapojilo také Národní muzeum. Důvody vysvětluje jeho generální ředitel Michal Lukeš, podle kterého by záchrana památek měla být zájmem celého civilizovaného světa:

"V Sýrii je samozřejmě válka a spousta věcí je válečnými operacemi poškozená, spousta z nich je úmyslně ničena z ideologických hledisek. Já jsem měl možnost vidět například Homs, který byl hodně zničen, ale i v Palmýře se zničilo mnoho památek, takže ta tragédie je veliká. Na druhou stranu se syrské památkové péči povedlo evakuovat některé muzejní předměty do Damašku a podařilo se jim spoustu věcí zachránit. Zároveň ale teď potřebují naši pomoc, aby se ty věci mohly konzervovat a prezentovat."

Konzervace památek, 3D skenování i restaurování

Maamoun Abdulkarim a Michal Lukeš, foto: ČTK
Generální ředitel českého národního muzea a jeho protějšek z Generálního ředitelství Památek a muzeí Syrské arabské republiky Maamoun Abdulkarim podepsali proto v tomto týdnu deklaraci, která by měla do budoucna zajistit třeba spolupráci v oblasti archeologie nebo konzervace památek. Sýrii podpořily i instituce jiných zemí, spojení s Českem je ale podle Abdulkarima specifické.

"Česká republika byla první zemí, která nás v tomto oficiálně podpořila, a ředitel Michal Lukeš byl první ředitel, který navštívil Damašek a poskytl nám tak velmi příjemný pocit, že i přes izolaci a válku, nejsme sami a že máme společnost zodpovědnost zachránit toto dědictví lidstvu."

Jak konkrétně pomoc probíhá a bude probíhat, popisuje Michal Lukeš:

Syrské sochařství, foto: archiv Národního muzea
"V první fázi jsme se museli zeptat kolegů, co pro svoji práci potřebují. Dohodli jsme se na několika oblastech. Za prvé odjede do Sýrie první dodávka materiálu, jsou to různé chemikálie, respirátory a další běžné věci, se kterými se normálně při restaurování památek pracuje, ale kterých se nedostává. My budeme syrské památkové péči tento materiál dodávat. Do konce roku bychom chtěli začít vozit jednotlivé předměty ze Sýrie, abychom je mohli restaurovat v našich restaurátorských dílnách. S těmi předměty by zároveň přijížděli syrští specialisté a měli by tady mít takové tréninky v oblasti restaurování, konzervování, 3D skenování a digitalizace jednotlivých předmětů."

Součástí české pomoci by měla být také spolupráce na výstavách. V Praze by třeba měla proběhnout výstava, která na fotografiích ukáže zničené syrské památky.