Začíná Evropský týden mozku

r_2100x1400_radio_praha.png

Už podeváté se v Praze koná Evropský týden mozku. Touto dobou se v Evropě i v USA každoročně setkávají neurovědci s veřejností, aby informovali o nových poznatcích v neurovědách i trendech v léčbě mozkových nebo míšních onemocnění. Blíže k tomu Zdeněk Vališ.

 Eva Syková, foto: autor
Přednášky špičkových českých odborníků přilákaly v uplynulých letech do budovy Akademie věd ČR na pražské Národní třídě už několik tisíc zájemců z řad studentů vysokých i středních škol, novinářů i široké veřejnosti. Také letos se očekává rekordní účast. Jak řekla Radiu Praha profesorka Eva Syková, ředitelka Ústavu experimentální medicíny Akademie věd, týden mozku je pokaždé jiný a má také pokaždé jiné posluchače. Tomu je nutné přizpůsobit výběr témat.

"To není nějaký seriál, který by nějaký posluchač absolvoval. Jsou to zase jiní studenti, jiné školy, noví lidé, kteří příslušné téma slyší poprvé. Proto se témata částečně opakují. Vždy se ale snažíme, aby se objevila i nová témata. Tak je to vlastně děláno i celosvětově."

Dá se přesto považovat nějaké letošní téma za stěžejní?

"Stěžejní jsou podle mě všechna témata. Vzájemně se prolínají, i když samozřejmě nepokrývají celý výzkum mozku. Například ale oblast kmenových buněk každoročně pokročí obrovsky dopředu, jsou nové výsledky. Navíc je to samozřejmě problém, který všechny zajímá."

Právě kmenové buňky a biomateriály v souvislosti s výzkumem mozku byly v podání profesorky Sykové tématem zahajovací pondělní přednášky Evropského týdne mozku. První den se také hovořilo například o dosti aktuální problematice mentální anorexie u dívek. Se zájmem jsou očekávány v příštích dnech například přednášky odborníků o problematice poruch spánku, o pokroku v regenerativní medicíně nebo o nejnovějších možnostech operativy v neurochirurgii. Říká se, že v oblasti neurovědy se čeští odborníci řadí k těm nejlepším na světě. Určitě je o nich ve světě slyšet mnohem víc než doma. Podle profesorky Sykové by k lepšímu tuzemskému povědomí o české neurovědě mohli přispět novináři.

"Někdy je prostě jednodušší vzít článek z nějakého zahraničního časopisu, mírně ho modifikovat a přeložit. To je otázka možná jednoho večera. Mnohem více práce ale je s tím, když novinář musí navštívit nějakého českého vědce a udělat s ním rozhovor. Bylo by lepší, kdyby se k určitému novému tématu, se kterým se novinář setká v nějakém zahraničním časopise, více pídilo po tom, jestli také u nás takový výzkum a jak k tomu přistupují naši vědci."

V Praze potrvá popularizační Evropský týden mozku do čtvrtka. Na jeho organizaci se podílejí Ústav experimentální medicíny Akademie věd České republiky, Česká společnost pro neurovědy a Ústav neurověd 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.