Zahraniční Čech 2012: Dolores Bata Arambasic

Dolores Bata Arambasic, foto: Martina Stejskalová

Do 21. září vám nabízíme portréty 20 osobností, kterým můžete poslat svůj hlas v anketě Zahraniční Čech roku. Pořádají ji Český rozhlas společně s Českou televizí. Dnes si poslechneme medailon Dolores Bata Arambasic.

"Pravda vyjde najevo jako olej na vodu," napsal 23. srpna 1965 v brazilském Sao Paulu Jan Antonín Baťa. Byla to jeho poslední slova, krátce nato bývalý majitel světoznámé obuvnické firmy Baťa zemřel. Pravdu o Janu Antonínu Baťovi se celá léta snažila ve veřejném mínění i před českými soudy prosadit jeho rodina. A velký podíl na tom má především jeho nejstarší vnučka Dolores Bata Arambasic:

"Právě paní Dolores převzala tuto roli v rámci brazilské větve rodiny Baťa.

"Paní Dolores je velice komunikativní, příjemná a velmi noblesní paní, která velmi důstojně reprezentuje rodinu Baťa."

říká český vydavatel spisů Jana Antonína Bati Marek Belza. Jan Antonín Baťa byl totiž nespravedlivě nařčen z kolaborace s nacisty a v r. 1947 odsouzen tzv. Národním soudem za to, že se veřejně nepostavil na stranu čs. odboje. Historička ze zlínského muzea Hana Kuslová vysvětluje dobové pozadí tohoto soudu:

"Československá poválečná politika směřovala velmi silně doleva, jak orientací na spolupráci se Sovětským svazem, tak samozřejmě i svým programem znárodňování podniků. Takže přes veškeré údaje amerických i anglických zastupitelstev blokovala po válce jeho vymazání z černých listin, protože chtěla toho zápisu využít proti Janovi v procesu před Národním soudem. A po následném odsouzení i ke konfiskaci jeho majetku."

Dolores Bata Arambasic
Baťova rodina v Brazílii ale má doklady o tom, že velkými částkami podporoval nejen zahraniční odboj, ale i samotnou exilovou vládu Edvarda Beneše v Londýně:

"Jedna část těch dokladů dávala tenkrát 280 tisíc dolarů. Dnes by to bylo mezi pěti až deseti miliony dolarů,"

tvrdí paní Dolores Bata Arambasic.

Podle ní šlo i o osobní spor mezi prezidentem Benešem a Janem Antonínem Baťou, který ho kritizoval za Mnichov:

"Děda byl velice přísný člověk a myslel si, že Československo má právo, aby se bránilo."

Rodina Jana Antonína Bati byla odhodlaná bojovat o očištění jeho jména, tvrdí paní Dolores:

"Nevzdáme se toho boje, protože je důležité, aby se to vědělo. A chceme zpátky naše čestné jméno."

"Co chceme, je pravda. Pravda!"

Jak ale připomíná Marek Belza, trvalo dlouhých šedesát let, nežli se Baťově rodině podařilo dosáhnout u českých soudů jeho rehabilitace:

"V r. 2007 byl zrušen rozsudek nad Janem Baťou."

Dolores Baťa Arambasic za svoji podporu českých krajanů získala v roce 2009 titul Významná česká žena ve světě.


Pokud chcete dát hlas paní Dolores Bata Arambasic, můžete tak učinit na webových stránkách www.zahranicnicech.cz. Hlasovat můžete i pomocí SMS ve tvaru ZC 17 na číslo 907 77 04. Cena SMS je 4 koruny. Vítěz ankety - tedy ten, kdo obdrží nejvíc hlasů - bude vyhlášen 28. září. Partnerem ankety je Týdeník Rozhlas a společnost Lasvit. I vy můžete díky svému hlasu pomoci vybrat Zahraničního Čecha roku!