Anketa Zahraniční Čech roku 2012: Karel Velan

Karel Velan s manželkou

Český rozhlas a Česká televize pořádají anketu Zahraniční Čech roku 2012. Oe 27. srpna do 21. září vám postupně představujeme 20 osobností, kterým můžete poslat svůj hlas a zvolit Zahraničního Čecha roku. Dnes to bude průmyslník a mecenáš Karel Velan.

Karel Velan s manželkou
Co spojuje součástky k raketoplánu, Výbor dobré vůle Olgy Havlové a velký třesk? Na první pohled zcela nesmyslná otázka. Pokud si ale za ni dosadíme kanadského průmyslníka českého původu Karla Velana, odpověď už tak nesmyslná není. V jeho osobě se totiž spojuje úspěšný podnikatel, který založil strojírenskou společnost s pobočkami na třech kontinentech, velkorysý mecenáš, který na humanitární projekty v Česku dal víc než milion dolarů, i pozoruhodný astrofyzik, kvůli jehož propočtům svolal Oxford vědeckou konferenci.

Jako tisíce dalších emigroval do Kanady po únoru 1948. Říká ale, že svou vlast nikdy neopustil, komunisté mu jen nedovolili se do ní vrátit:

"Za komunismu jsme měli obtíže se sem dostat, například na pohřeb mé tchýně. /Má žena/ Olga se musela zříct českého občanství, aby dostala povolení. Já jsem se ho zříct nechtěl, tak jsem povolení nedostal."

Situace se změnila po roce 1989. Karel Velan rychle navazoval kontakty s bývalou vlastí. Má velkou zásluhu na rozvíjení česko - kanadských hospodářských styků. Během státní návštěvy v Kanadě se také setkal s prezidentem Václavem Havlem a jeho ženou Olgou:

"Tenkrát řekla, že bolševici úplně zničili naše zdravotnictví. Podíval jsem se jí do očí a řekl jsem: já bych vám dal sto tisíc dolarů na dětskou nemocnici v Brně. Ona mi pak odepsala, že to ji přivedlo na myšlenku na založení Výboru dobré vůle."

"Karel Velan, a nesmíme zapomenout ani na jeho paní Olgu, se stal patronem Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové,"

říká ředitelka výboru Milena Černá.

"Osobně je velmi skromný. Je s ním dobře. Je to člověk, který se nevyvyšuje, který nerozdává s tím, že on je tím mecenášem."

Manželé Velanovi dlouhodobě podporují i zařízení a chráněné byty pro mentálně postižené v Blansku:

"My jsme hodně spojeni s Domovem Olga v Blansku. Tam nezapomeneme nikdy přijet,"

připomněla paní Olga Velanová. Domov vede Jana Kratochvílová:

"Manželé Velanovi podporují naše zařízení od r. 1997. Také podporují speciální olympiády mentálně postižených. Pan Velan má takové motto, že ekonomické úspěchy by neměly žádný smysl a žádnou cenu, pokud by se nepomáhalo potřebným lidem."

/Velan/ "Mne vždy v životě víc těšilo dávat než dostávat."

V r. 1998 získali manželé Velanovi cenu Gratias agit za šíření dobrého jména České republiky ve světě.


Pokud chcete dát hlas Karlu Velanovi, můžete tak učinit na webových stránkách www.zahranicnicech.cz. Hlasovat můžete i pomocí SMS ve tvaru ZC 20 na číslo 907 77 04. Cena SMS je 4 koruny. Představení dvacítky osobností a kanditátů na Zahraničního Čecha roku 2012 dnes končí. Vítěz ankety - tedy ten, kdo obdrží nejvíc hlasů - bude vyhlášen 28. září. Partnerem ankety je Týdeník Rozhlas a společnost Lasvit. I vy svým hlasem ještě můžete pomoci vybrat zahraničního Čecha roku!