Zámek Nebílovy - na strop tanečního sálu se vrátilo 650 dílů malby

Zámek Nebílovy, foto: Martina Schneibergová

Kdysi arkádový zámeček, později sklad obilí a místo pro dobytek a traktory. Zámek Nebílovy, který najdete jižně od Plzně ve stejnojmenné vesničce, se probouzí k novému životu.

Zámek Nebílovy,  foto: Martina Schneibergová
Kdysi tu stávala vodní renesanční tvrz. Pak sem na sklonku své kariéry přišel maršál Benátské republiky hrabě Adam Jindřich ze Steinau. Koupil zdejší panství, ale stavba prvního zámku počátkem 18. století příliš slavně nedopadla.

"Stavbu projektoval vídeňský dvorní architekt Johann Lucas von Hildebrandt, autor vídeňského Belevederu, či salzburského Mirabellu. Prováděcím stavitelem tu byl Jakub Auguston mladší. Byla to jeho první samostatná realizace. A to se projevilo na kvalitě prací. Zámek se vzápětí roztrhl vejpůl. Sedal si do měkkého bažinatého terénu, takže stavbu nešlo bezpečně obývat," uvedl kastelán Milan Fiala.

Za dob Černínů to na zámku žilo

Taneční sál,  foto: Martina Schneibergová
Pak zámek zdědili Černínové z Chudenic. Ti tady byli 101 let, až do roku 1816. Závěr této stoleté éry byl pro Nebílovy světlým obdobím, zejména doba, kdy zámek vlastnil hrabě Vojtěch Prokop Černín.

"Je to poslední mužský potomek chudenické větve. Zastával úřad nejvyššího lovčího českého království. Nechal nádherné dvojzámčí, které bylo propojené arkádovými galeriemi, zrekonstruovat. Zajížděla sem nejvyšší česká a rakouská aristokracie, protože je tu velký taneční sál, který umožňoval hostiny, bankety, bály. Okolo jsou lesy a Vojtěch Černín měl nedaleko odtud postavený nádherný lovecký zámek Kozel. Všechno to bylo propojené a zámek Nebílovy skutečně žil až do smrti Černína v roce 1816."

Černín na Nebílovy povolal nejlepší architekty své doby. Kromě oprav zámku přistavěl jízdárnu, stáje pro 19 kočárových koní, barokní stodolu. Interiéry zámku vyzdobil malíř Antonín Tuvora.

Místo salónů sklady, místo čeledě dobytek

Jídelna,  foto: Martina Schneibergová
I když byl Černín dvakrát ženatý, zemřel bez dětí a zámek zdědili Valdštejnové, kteří ho začali pronajímat pro hospodářské účely.

"Tam, kde byly aristokratické salóny, tam je obilí. Tam, kde byla čeleď, tam je dobytek nebo hnůj. Zřítila se křídla, která propojovala přední a zadní zámecké stavení. Zřítila se i klenba v zámecké kapli sv. Antonína."

Zemědělství sloužil zámek i po druhé světové válce. Skladovalo se tu až 37 vagónů pšenice. Pak byl zámek převeden na stát a od konce šedesátých let se postupně opravuje.

Na strop se vrátilo 650 dílů malby - restaurátorka získala ocenění

Nyní už tři roky znovu funguje nádherný taneční sál, na kterém byly provedeny unikátní záchranné práce. Malby se vrátily na původní místo.

"Po 45 letech se 650 dílů malby dalo zpět na strop. Už tomu nevěřil nikdo z odborníků, natož z laiků. Ale podařilo se. Akademická malířka Karine Artouni, která byla vedoucí týmu restaurátorů, získala za tento čin cenu Patrimonium pro futuro od generální ředitelky Národního památkového ústavu. Malba je dílem Antonína Tuvory z roku 1790 - 1792 a představuje fantastickou subtropickou krajinu. Návštěvník tam nenajde žádnou šelmu, žádného dravce, ani hada. Je to něžná načančaná krajina s veverkami, pávy, ptáčky a spoustou flóry. Jsou tam průhledy na orientální města a krajiny. Je tam pochopitelně i řada odkazů na svobodné zednářství. Vojtěch Černín byl členem zednářské lóže, takže jsou tam odkazy na toto období, kdy Evropa procitala a z tmářství se dostávala do osvícenství."

Nebílovy mají čtyři obrazy od Libalta, v celé Evropě jich je jen dvacet

Lovecký salonek,  foto: Martina Schneibergová
Jako první byl na zámku Nebílovy zrekonstruován lovecký pokoj, který je věnován hraběti Černínovi. Na zámku je i několik obrazů německého malíře Gottfrieda Libalta z poloviny 17. století, podotkl kastelán Milan Fiala:

"Jsou to plátna určená původně zřejmě pro polský královský dvůr. My jsme na ně přišli čirou náhodou v depozitáři. Potřebovali jsme do této místnosti velká zátiší. A toto se nabízelo, aniž bychom tušili, o jakou hodnotu jde. Po konzultacích s Moravskou galerií a odborníkem na Libalta, panem doktorem Kazlepkou, jsme zjistili, co tu máme a postupně necháváme obrazy restaurovat. Získali jsme ještě dva další Libalty, takže zámek Nebílovy má jeho čtyři obrazy. Když si vezmete, že jich je v Evropě asi dvacet, tak je to docela hezká sbírka."

10
49.630102280000
13.430120940000
default
49.630102280000
13.430120940000