Zdravotní knížka - větší zodpovědnost pro lékaře?

Milada Emmerová, foto: David Neff (MFDnes, 12.8.2004)

Ministryně zdravotnictví Milada Emmerová chce zavést zdravotní knížky. V těch by občané měli mimo informace o zdravotním stavu, včetně krevní skupiny, údajů o očkování a podobně. Česká lékařská komora se kloní k její papírové verzi, největší zdravotní pojišťovna hájí její elektronickou podobu.

Paní ministryně, v jaké fázi realizace je myšlenka zdravotních knížek?

"Pane redaktore, do minulého čtvrtka to bylo de facto pouze v mé hlavě, i když už jsem to různě ventilovala, i formou publikační, ale pořád jenom v rovině: kdyby se zavedlo, co by to znamenalo. Chci říct, že tato knížka by především představovala přínos pro nemocné. Nemocný má právo na informace, především o sobě, a kterýkoliv lékař, kterého by navštívil, by učinil zápis do této knížky a především by tam shrnul všechny léky, které ten nemocný má užívat. A v tom spatřuji mnoho výhod."

Patří mezi ty výhody i odstranění rizika zneužívání zdravotní péče?

"Ano, i to by měla tato knížka splňovat, protože tím, že kterýkoliv lékař získá přehled, co už bylo vykonáno v rámci určitého diagnostického procesu, tak nebude toto vyšetření omylem opakovat. Nemocný často nerozeznává, když se řekne sonografie nebo ultrazvuk, že jde o totéž vyšetření, a podrobí se obojímu."

Jaké nevýhody by takový centrální registr mohl mít?

"Mám-li to nazvat nevýhodou, tak potom je to určitá zvýšená odpovědnost pro praktické lékaře, kteří budou mít nejenom záznamy ve svém počítači, ve své dokumentaci, ale budou muset tento záznam vydat i směrem k pacientovi, směrem ven. Praktický lékař, kterého jsem tímto pasovala do úlohy ambulantního primáře, je správcem této knihy, zodpovídá za její úroveň a její vedení. Je tím povýšena jeho úloha na koordinátora lékařské péče (v ambulantních podmínkách)."

Možná jedna z prvních věcí, které laika napadnou, je, že se taková knížka bude často ztrácet...

"Já si myslím, že by tato knížka měla být považována za obdobu občanského průkazu. Je to majetek pacienta, on si bude pečovat o osobní informace a je v jeho zájmu, aby tu knížku neztratil."

A co například zneužití těchto centralizovaných informací?

"Tím, že to bude v majetku pacienta, bude v jeho zájmu, aby si je ochránil. Takže ze zneužití bych strach neměla."

Diskutuje se o dvou podobách takové knížky: elektronické a papírové...

"Já chápu, že elektronická komunikace je trendem současného století, takže můj návrh na papírovou knížku je reliktem století minulého, ovšem ti nejpotřebnější, jako jsou například důchodci, by maximálně využili tu vymoženost, že si to mohou přečíst podobně jako třeba běžný diář nebo kalendář."

Kdy předpokládáte, že by ty registry mohly být prosazeny do praxe a kolik by to stálo?

"Pokud by nebyly výrazné a zásadní námitky (podle mého osobního průzkumu jsem zatím nic takového neslyšela), tak bych usilovala o to, aby to bylo co nejdříve. Nemělo by to představovat vysoké náklady, dokonce se domnívám, že je to obdoba knížečky, kterou dostává při narození každý novorozenec z prostředků zdravotní pojišťovny, a jsem přesvědčena, že taková knížečka nemůže stát ani tolik, aby si ji každý ve svém zájmu nezaplatil."