Židovské muzeum v Praze ročně navštíví půl milionu lidí

Španělská synagoga

Deset let své nové existence si v těchto dnech připomíná Židovské muzeum v Praze. Z bývalé státní instituce se po roce 1994 stalo prestižním muzeem s celosvětovým ohlasem a podle ředitele Lea Pavláta prošlo zásadní proměnou:

"Podařilo se nám z vlastních prostředků opravit všechny historické budovy, především synagogy, které používáme jako výstavní sály pro stálé expozice. Udělali jsme nové expozice, vybudovali jsme, případně zrenovovali nové depozitáře, založili vzdělávací a kulturní centrum, nesmírně se rozšířil rozsah činností, vznikl zde kolektiv práci oddaných odborníků, čili já si myslím, že máme velice dobrý základ, na kterém se dá stavět. Svědčí o tom všechny ohlasy, které máme ze zahraničí."

Kolik návštěvníků za těch deset let muzeem prošlo?

"Já nechci násobit, ale každý rok je to víc než půl milionu. Takže je to přes pět milionů návštěvníků, možná víc."

Předpokládám, že většina z nich přijíždí ze zahraničí...

"Ano, Židovské muzeum v Praze je vyhledávaným místem turistů, což je pochopitelné s ohledem na výjimečnost židovských památek. My ale současně velice cílevědomě pracujeme na tom, aby k nám chodili především čeští školáci, studenti a také učitelé. To je náplň vzdělávacího a kulturního centra, do kterého každý rok na zvlášť dotované programy přijde několik tisíc studentů a návštěvníků."

Pro nezasvěcené: co všechno vlastně Židovské muzeum má ve svých sbírkách a jak sbírky vznikaly?

"Židovské muzeum v Praze bylo založeno v roce 1906. To souviselo s asanací Prahy a bouráním některých synagog na Starém Městě pražském. Máme přibližně čtyřicet tisíc sbírkových předmětů, velká část bohužel souvisí s tragickým osudem Židů, s konfiskací židovského majetku za 2. světové války. Typově jde o synagogální textilie, synagogální stříbro, staré rukopisy, tisky, máme zde samozřejmě i množství knih, časopisů a dalších předmětů, které se váží k židovskému životu domácímu i k židovským svátkům."

Jaké jsou vaše plány do dalších let?

"My máme vybudovaný velice dobrý základ muzea a já bych si přál, kdybychom nyní o sobě dali daleko více vědět v regionech. Rád bych, aby prostřednictvím Fondu pro péči o židovské kulturní dědictví v České republice, který by sloužil Federaci židovských obcí, bylo možno aktivovat život v těchto obcích, aby bylo možno více renovovat židovské památky, instalovat tam stálé expozice, rozvíjet vzdělávací a kulturní činnost. Prostě aby se to, co děláme v Praze, více dostalo do regionů. Nejen ale prostřednictvím židovských obcí, ale i spoluprací s městy, jejich muzei a galeriemi."

Do tohoto fondu hodlá Židovské muzeum v Praze podle svého ředitele Pavláta přispívat ročně až dvaceti miliony korun z vlastních tržeb.