Zkratková slova a jména

0:00
/
0:00

Zkratková slova a jména s námi žijí a my si často ani neuvědomujeme, jak vznikla.

Například slovo

Krásný příklad je i název cestovní kanceláře Čedok, což je zkratkové jméno pro Československou dopravní kancelář, která pořádá zahraniční zájezdy už od roku 1919.

I běžné slovo karma je slovo zkratkové. Karma je plynový průtokový ohřívač vody vyrobený prvně v roce 1910 Karlem Macháčkem z Vysočan. Slovo karma je složeno z prvních slabik jména a příjmení výrobce.

Ještě jedno prvorepublikové zkratkové slovo uvedeme. Je interbrigáda, tedy internacionální brigáda protifašistických bojovníků ve španělské občanské válce.

Že tato zkratková slova vznikla už za první republiky, je pro nás později narozené určitě překvapivé, protože skutečný rozkvět zkratek a zkratkových slov nastal po roce 1948. Pod vlivem ruštiny, která si v minulém století ve zkratkách opravdu libovala. Jsou to například slova:kultprop - kulturně propagační referent, partorg - stranický organizátor v závodě, politruk (političeskij rukovoditeľ) - politický zástupce velitele nebo vedoucího pracovníka, sovchoz (sovetskoje chozjajstvo) - sovětské zemědělské hospodářství, státní statek v SSSR. První tři slova jsou spojena s ruským prostředím a v dnešní češtině se vůbec nevyskytují. Politruk a sovchoz jsou také spojena s minulým režimem, v současném jazyce je najdeme jako doklad dané doby.

Následující zkratková jména vznikla v češtině. Jsou vázána na období komunistické totality. Tuzex je vytvořen ze slov tuzemský export. Byl to název prodejen žádaného západního zboží, kde se nakupovalo za tzv. tuzexové bony, což byly speciální poukázky. Slovo tesil vzniklo ze spojení textil a silon. Je to obchodní název československého syntetického vlákna, z kterého se vyráběly tkaniny podobné vlněným. Alobal vznikl zkrácením slov aluminium a obal. Je to hliníková fólie používaná při zpracování potravin.

Některá zkratková slova z tohoto období jen vyjmenujeme: Inturist, Eurovise, Intervise, Donbas, Svazarm.

I angličtina obohatila náš slovník o zkratková slova. Jsou to například slova: laser, smog nebo slova motel a motorest.


Písnička Ivana Mládka o "zapeklité češtině" předeslala o čem je projekt, který vám na tomto místě Radio Praha nabízí.

Nejedná se o kurz českého jazyka, jak by se mohlo na první pohled zdát. Je to spíše povídání a zamyšlení o češtině, jejích proměnách v závislosti na společenském životě, historii a podobně. Jednotlivé kapitoly se pozastavují u různých zvláštností a zajímavostí, které v současné češtině nalézáme.

Doufáme, že se vám tato série zastavení nad českým jazykem bude líbit. Přivítáme samozřejmě vaše názory a připomínky.

Seriál připravila Věra Schmiedtová - vědecká pracovnice Českého národního korpusu. O jakou instituci se vlastně jedná a o čem v novém seriálu uslyšíte, se dozvíte z následujícího rozhovoru, který s paní Schmiedtovou natočil Jaromír Marek..... Pozorování jazyka byla ověřena v Českém národním korpusu, podrobnosti o něm najdete na internetové adrese ucnk.ff.cuni.cz