Zkušební provoz Jaderné elektrárny Temelín začne asi až v červnu

Vzhledem k mírnému zpoždění spouštění Jaderné elektrárny Temelín (JETE) bude zřejmě zkušební provoz zahájen o měsíc později, než se původně předpokládalo. Výkonný ředitel elektrárny František Hezoučký řekl, že roční zkušební provoz začne v červnu. Potvrdil také, že posunut bude pravděpodobně i termín odstranění vibrací přívodního potrubí turbíny, který byl stanoven na 5. února. "Nyní se i konstrukčně připravuje řešení těchto vibrací a od čtvrtka začneme na přívodním potrubí páry o průměru 600 milimetrů provádět jisté úpravy. Musíme změnit určité vlastnosti zdroje," uvedl Vojtěch Žákovec ze společnosti Škoda Energo, která pro temelínskou elektrárnu dodala turbíny.Po dokončení revize jsou plánovány závěrečné zkoušky a diagnostická měření podetapy energetického spouštění s výkonem reaktoru do 30 procent. Poté elektrárna předloží Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) dokumentaci a požádá o souhlas k přechodu do další podetapy, která je limitována výkonem reaktoru do 45 procent.