Zlatý (1. díl)

Zlato z Jílového
0:00
/
0:00

Před časem jsme se věnovali základním barvám v češtině. Tehdy se ukázalo, že významově nejbohatší barva je černá. Dnes se podíváme na slovo zlatý, které obsahuje více významů, i označení barvy.

Foto: Karelj,  Free Domain
Zlato hraje v našem evropském kulturním okruhu významnou roli. Je symbolem bohatství, tedy i peněz, které ho zastupují. Toto vysoké hodnocení zlata jako nejcennějšího kovu se přeneslo i do světa oceňování jiných lidských fenoménů. Vše co je zlaté, má vysokou hodnotu. Základní význam přídavného jména zlatý je pro něco, co je vyrobené ze zlata.

-Jde o zlatý dukát Karla IV

Následující význam je pro něco, co obsahuje zlato nebo co má ke zlatu vztah nebo vypadá jako zlato: zlatá medaile, Zlatá horečka, pohádka Tři zlaté vlasy děda Vševěda, vzal si ... uniformu - modré sako se zlatými knoflíky

Zlatá je používaná i pro žlutý odstín barvy:

zlaté kadeře, zlaté slunce, zlaté slunečnice, zlatá sláma, Zlaté stránky zlatý déšť

Nemožnost spojit slovo zlatý s jinými částmi těla něž s vlasy dokládá následující kontext z Prima sezóny Josefa Škvoreckého:

Viděls někdy holku se zlatejma vočima? Já ne.

Nejcennější sportovní medaile je právě ta zlatá. Od tohoto významu se odvíjí význam následující, který označuje nositele nebo původce zlaté medaile:

- zlatý diskař z OH

- střelec zlatého gólu z Nagana Kubina

- vítali Zlaté hochy z Nagana 1998

Velice rozsáhlé je užití slova zlatý pro vysoké kladné hodnocení:

- je to prostě zlatá babička, zlatá slova, zlaté srdce, zlatý člověk, zlaté ruce,

- Holka moje zlatá.

Při hodnocení minulosti používáme spojní zlatá léta, časy, éra, věk, doba rozkvětu.

Anglické intimní oslovení darling, honey je někdy do češtiny překládané následovně:

- Ano, zlato, řekla Yvonne hlasem zahaleným smutkem a zoufalstvím

- Co pro tebe můžu udělat, zlatíčko ? zahalekal Charlie

Jsou ale i spojení, která vyjadřují záporný dopad zlata (tedy bohatství):

- Rodina... si neuvědomuje, že z vily se stává zlatá klec

- Zlatá mládež Beverly Hills se nijak neliší od zlaté mládeže kdekoliv jinde

- z privatizace nelze dělat " zlaté tele "

Tato spojení jsou v jazyce už delší dobu. Následující je nové:

- špičkový manažer, dostává (při odchodu) několikanásobek své roční mzdy.

Takovému odchodnému se říká "zlatý padák " a počítá se na miliony.

Vysoký podíl skepse vyjadřuje následující frazém:

Ty si myslíš, že je můžeš přechytračit. Zlatý voči!

Protože významová struktura slova zlatý je velmi bohatá, podíváme se na něj příště znovu.


Písnička Ivana Mládka o "zapeklité češtině" předeslala o čem je projekt, který vám na tomto místě Radio Praha nabízí.

Nejedná se o kurz českého jazyka, jak by se mohlo na první pohled zdát. Je to spíše povídání a zamyšlení o češtině, jejích proměnách v závislosti na společenském životě, historii a podobně. Jednotlivé kapitoly se pozastavují u různých zvláštností a zajímavostí, které v současné češtině nalézáme.

Doufáme, že se vám tato série zastavení nad českým jazykem bude líbit. Přivítáme samozřejmě vaše názory a připomínky.

Seriál připravila Věra Schmiedtová - vědecká pracovnice Českého národního korpusu. O jakou instituci se vlastně jedná a o čem v novém seriálu uslyšíte, se dozvíte z následujícího rozhovoru, který s paní Schmiedtovou natočil Jaromír Marek..... Pozorování jazyka byla ověřena v Českém národním korpusu, podrobnosti o něm najdete na internetové adrese ucnk.ff.cuni.cz