Změny v azylovém zákoně

Vládní novela azylového zákona má zpřísnit a urychlit vyřizování žádostí běženců o udělení azylu a zamezit velkému zneužívání tohoto práva. Žádost o azyl bude podle novely možné podávat do sedmi dní od chvíle, kdy byl běženec o této možnosti informován. Podrobnosti má Jaromír Marek.

Podle minitra vnitra Stanislava Grosse nemá novela žadatele omezovat; ale má bránit zneužívání zákona. K důvodům, které jej vedly k předložení novely zákona ministr Gross uvedl.

"Těch, kteří důvodně žádají o azyl by se tato novela dotknout neměla. Lidem, kteří mají obavy o svůj život, kteří jsou utlačováni z náboženských, politických nebo rasových důvodů, je Česká republika připravena poskytnout politický azyl. Za devět měsíců roku 2000 zažádalo 72% lidí, kteří byli na území České republiky zadrženi jako osoby pohybující se zde protizákonně a poté si vzpomněli, že si potřebují požádat o politický azyl. To je věc, která je finančně nákladná a v těchto případech je zneužíváno azylové právo."

Rozšířen má být počet míst, kde cizinci mohou o azyl žádat, a to například i v záchytných zařízeních ministerstva vnitra. Gross navrhuje upravit zákon tak, aby bylo možné zamítnout neopodstatněné žádosti například už v tranzitním prostoru letiště. Novelu zákona by uvítali i pracovníci pohraniční policie. Podle policejního rady Petra Stráského hovoří pro přijetí novely i ekonomické důvody.

"Ten nárůst je takový, že za první tři měsíce letošního roku je prakticky vyčerpán rozpočet. To opatření azylu postrádá už svůj účel, který byl ochrana pronásledovaných a přesouvá se do oblasti ekonomické. Azyl je zneužíván a každé opatření, které ten azylový systém zpřísní lze jen uvítat."

Loni požádalo v České republice o azyl téměř 9000 cizinců, což je o 1500 více než v roce 1999 a o 4500 více než v roce 1998. Zatímco v 90. letech převažovali běženci z Asie, v posledních měsících výrazně přibývá žadatelů z Evropy, především z Ukrajiny a dalších zemí bývalého Sovětského svazu a z Rumunska.