Zmírnění některých testů pro 500 odsouzených

Foto: ČTK

S prvním lednem nového roku začal v Česku po 49 letech platit nový trestní zákoník. Ten starý nasbíral za léta více než 70 novel, ale stále odrážel starou ideologii, v jejímž duchu vznikal. Nový mění hodnocení některých trestných činů, tresty za některé, zejména majetkové činy zmírňuje, jiné naopak trestá přísněji. S prvním lednem začaly věznice opouštět stovky vězňů, na které se už podle nového řádu nevztahuje odnětí svobody.

Foto: ČTK
Je 1. leden 2010 a z věznic odcházejí první propuštění. Na některé už čekají jejich blízcí, jako například matka jednoho z vězňů v Plzni na Borech:

"My jsme se dnes dočkali mého syna, který byl v borské věznici zavřený 16 dní. Byl tam za drobnosti, za drobné krádeže. Ale já myslím, že už to bude všechno v pořádku."

Věznice opustilo celkem 296 odsouzených a vazebně stíhaných. Počet je konečný, uvedla v pondělí vězeňská služba. Ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová shrnuje, koho se propouštění týká:

Foto: ČTK
"Pouze těch pachatelů, kteří se v minulosti dopustili jednání, které už dnes trestný zákoník nepovažuje za trestné. To znamená, že propouštění se netýká nebezpečných pachatelů ani těch, kteří se v minulosti dopustili závažné trestné činnosti."

Někteří další odsouzení trest vůbec nenastoupí, jiným bude jejich trest zkrácen. Vysvětluje předseda Okresního soudu v Kutné Hoře Petr Franc:

"je řada osob, které jsou ve výkonu trestu nebo vykonávají nějaký trest - a nemusí jít jen o odnětí svobody - a ten byl uložen jako trest úhrnný nebo souhrnný za čin, který je stále trestným činem, a mimo to i za čin, který který už trestný není. To znamená, že ten trest se musí poměrně zkrátit."

Foto: ČTK
Celkem se tyto změny dotknou asi 550 vězňů (četně těch již propuštěných). Podle ministerstva spravedlnosti jde o druhé největší propouštění vězňů v souvislosti se změnou legislativy. Na přelomu let 2001 a 2002 podle úřadu opustilo věznice kolem 3000 lidí.

Zákoník také zavádí nové druhy alternativních trestů a definuje nové trestné činy, například stalking neboli pronásledování. Zvyšuje také ochranu před sexuálně motivovanými trestnými činy. U sexuálních deliktů proti dětem a mladistvým posouvá dobu promlčení. Podle jednoho z tvůrců kodexu Pavla Šámala je to proto, aby se oběti i po dosažení plnoletosti mohly bránit.

"Ta promlčecí doba neběží až do 18 let toho člověka, aby poškozený nabyl zletilosti, kdy už se dá předpokládat, že to třeba oznámí a podobně."

Foto: ČTK
Celkově lze říct, že zákoník zpřísňuje postihy za nejzávažnější činy proti životu, zdraví, svobodě a lidské důstojnosti. Zvyšuje horní hranice odnětí svobody z 15 na 20 let a výjimečným trestem bude doživotí nebo odnětí svobody na 30 let, ne 25 let, jako tomu bylo dosud. V čem vidí ministryně Kovářová hlavní pozitiva nového zákoníku?

"Já vidím jako nejdůležitější, že nový trestní zákoník není teoretickým díle, ale že reaguje na prohlubujícíc se konflikty ve společnosti a negativní jevy, například na stoupající brutalitu pachatelů a mezinárodní zločiny, které neznají hranice, jako jsou různé druhy počítačové kriminality. A také na rozdíl od starého zákoníku považuje za nebezpečnější jednání útoky proti životu a zdraví a nikoli útoky proti majetku."