Zpráva mezinárodní komise: vliv Temelína na životní prostředí je přijatelný

Zpráva mezinárodní komise hodnotí vliv Jaderné elektrárny Temelín na životní prostředí jako nízký, nevýrazný a přijatelný. Měřítkem pro posuzování vlivu Temelína byla evropská norma na hodnocení vlivů na životní prostředí. Hodnocení zahrnovalo sedm okruhů včetně ovzduší, vod, obyvatelstva, přírody nebo dopadů havárií. Podrobnosti má Jaromír Marek.

Dohodu o posuzování vlivu temelínské jaderné elektrárny na životní prostředí podepsali loni v prosinci český premiér Miloš Zeman a jeho rakouský protějšek Wolfgang Schüssel Více než 200stránkovou analýzu vypracovala desetičlenná komise expertů z Evropské unie, Německa, Rakouska a Česka. Hodnocení zahrnovalo sedm okruhů včetně vlivu na ovzduší a vodu, dopadu na obyvatelstvo, přírodu nebo dopadů havárií. Výsledná udělená známka pro vliv elektrárny na životní prostředí byla 2,5 na pětibodové stupnici. Známka 2 znamená málo významné riziko a známka 3 průměrné riziko. Nejlépe zpráva hodnotí vliv na hydrologii, ovzduší a podnebí, nejméně příznivě pak vliv na přírodu a krajinu. Podrobnosti sdělil člen komise Milan Macháček.

"Tato stavba svým měřítkem a koncentrací objektů výrazně přesahuje měřítko krajiny, výrazně zasáhla historickou strukturu území tak, že aspekty krajinného rázu představují rozhodující součást vlivu na přírodu a krajinu."

Závěry zprávy kritizovaly čeští i rakouští odpůrci elektrárny. Jednak proto, že nezkoumá důsledky těžby uranu a následky případné těžké havárie i proto, že se vůbec nezabývá tkzv. nulovou variantou, tedy možnostáí neuvádět elektrárnu vůbec do provozu. Blíže Jan Beránek z Hnutí Duha

"Je to takové porovnávání jako bychom si řekli, že musíme hodit láhev s jedem do vody a nebudeme se bavit o tom, jestli ji tam házet musíme nebo ne, a budeme jen posuzovat jaké to má dopady."

Směnový inženýr temelínské elektrárny a projaderný aktivista Jiří Týc uvedl, že pozitivní výsledek zprávy jej nepřekvapuje.

"Ten výsledek musel očekávat každý, kdo se o Temelín zajímá a četl ty různé expertní zprávy, kterých byla už vypracována řada. Nás to nepřekvapilo a nepřekvapujou mně osobně ani reakce některých bojovníků proti Temelínu. Oni prostě ze zásady nemohou souhlasit s tím výsledkem. každá komise, která zjistí, že Temelín je v pořádku bude zpochybněna."

Rakousko oficiální postoj dosud nezaujalo. Do 10.května má kdokoli možnost vznést své výhrady a připomínky vůči závěrům zprávy a v Českých Budějovicích a Linci se budou konat veřejná slyšení. Všechny připomínky budou zahrnuty do závěrečné zprávy, která bude podkladem pro další jednání preminéru Zemana a Schusla.