Zprávy o nákaze antraxem v USA vyvolaly vlnu oznámení i v ČR

Zprávy o nakažení několika lidí snětí slezinnou ve Spojených státech vyvolaly vlnu hlášení o podezřelých zásilkách. Jen v pondělí obyvatelé upozornili na desítky zásilek, o jejichž bezpečnosti pochybovali. S dalšími informace je ve studiu Vilém Faltýnek.

Hasiči zasahovali na různých místech České republiky, nejvíc práce však v pondělí měli pravděpodobně v Karlových Varech, kde se našly hned čtyři zvláštní obálky. Zatímco první zásilka byla opravdu podezřelá, a to zvláštním písmem, další tři poplachy se dají přičíst psychóze. Podezřelé zásilky a předměty hasiči ukládali do speciálních obalů, ve kterých byly transportovány na specializovaná pracoviště, kde budou podrobeny analýzám. Podle mluvčího SUJB Pavla Pittermana potrvá analýza na biologické zbraně několik dní.

"U těch biologických analýz je to lehce komplikováno, protože kultivační doby bakterií škodlivých látek můžou být různé. Pohybují se od 48 do 72 hodin, čili to je doba potřebná na získání prvních konkrétních výsledků."

Ministr vnitra Stanislav Gross soudí, že obyčejným lidem v ČR nebezpečí otrávených zásilek nehrozí. Podle něj není důvod propadat panice. Gross řekl, že by lidé měli uvážit, zda je jejich podezření opodstatněné nějakou zvláštní okolností.

"Nemůžeme nic podcenit, takže se snažíme každé z těchto zásilek věnovat maximální pozornost. Ale zároveň bych chtěl občany vyzvat, aby své obavy z tohoto problému nepřeceňovali, protože skutečně reálné důvody k obavě v tuto chvíli nejsou. Ale ostražitost být musí a já zase nechci lidi nabádat k tomu, aby příliš podceňovali situaci."

Před možnou panikou vyvolanou "vtipálky", kteří v České republice mohou šířit podezřelé dopisy, varoval v pondělí také premiér Miloš Zeman. Nálezy podezřelých předmětů pokračují i v úterý. Podezřelé obálky a kufřík ráno zajistili policisté a hasiči v Praze a Zlíně. Před Úřadem práce v Kroměříži našel zaměstnanec úřadu rozsypaný bílí prášek. V úterý ráno také byla podezřelá obálka doručena premiéru Miloši Zemanovi na Úřad vlády. Pro zásilku si přijeli hasiči a odvezli ji k rozboru.


"Ročně vyjíždíme zhruba k 80 000 případů mimořádných událostí, což v průměru reprezentuje zhruba 220 zásahů denně. Ale jen včerejší den pro nás znamenal třicetiprocentní nárůst k výjezdům."

Tato situace, pokud se potvrdí, že šlo skutečně o plané poplachy, je podle Křivánkové varující.

"Varující z toho pohledu, že v okamžiku, kdy jsme u podezřelé poštovní zásilky, kterou odeslal nějaký šprýmař, aby otestoval záchranný systém, tak na druhém konci republiky může dojít ke skutečně vážné mimořádné události, kde nám potom ta technika může chybět. Dojde i k opotřebování kupříkladu přetlakových protichemických obleků, ve kterých musí naši hasiči pracovat."

Pozitivem situace je naopak to, že Hasičský a záchranný sbor České republiky musí reagovat na zcela nové skutečnosti, které dosud neřešil a které vyžadují větší pozornost, větší soustředění a těsnější spolupráci s ostatními složkami celého integrovaného záchranného systému. Tato spolupráce se momentálně v praxi novými pokyny zdokonaluje.

"Tyto pokyny se dolaďují, tak abychom byli schopni pružně reagovat na situace, které nebyly v tomto státě obvyklé," říká Hana Křivanová, tisková mluvčí Hasičského záchranného sboru České republiky.