Způsob odstranění vibrací potrubí turbíny Temelína zatím neurčen

Podle tiskového mluvčího Jaderné elektrárny Temelín Milana Nebesáře zatím není stále rozhodnuto o opatřeních, která by měla vést k odstranění vibrací přívodního potrubí turbíny prvního bloku v elektrárně Temelín. Nebesář řekl, že existuje více návrhů technického řešení tohoto problému a o tom, který z nich bude realizován, rozhodnou odborníci v průběhu tohoto týdne. Ve středu 17. ledna provedli pracovníci JETE a dodavatelských firem diagnostické zkoušky turbíny a odstavili reaktor prvního bloku, aby mohli zahájit revizi jeho primárního i sekundárního okruhu. Ta by měla trvat asi tři týdny. Po jejím dokončení jsou naplánovány závěrečné zkoušky a diagnostická měření podetapy energetického spouštění s výkonem reaktoru do 30 procent. V případě, že budou úspěšné, předloží elektrárna Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost dokumentaci a požádá ho o souhlas k přechodu do další podetapy energetické spouštění, která je limitována výkonem reaktoru do 45 procent.Ministerstvo životního prostředí rozšířilo metodiku pro posouzení vlivů TemelínaMinisterstvo životního prostředí upřesnilo metodiku pro posouzení vlivů Jaderné elektrárny Temelín, jak se na něm v prosinci v rakouském Melku dohodli šéfové rakouské a české vlády Wolfgang Schüssel a Miloš Zeman. Proti verzi přijaté minulý týden vládou je metodika rozšířena o nabídku pozorovatelských míst v komisi pro zástupce Rakouska a Německa. Konečné znění návrhu metodiky uložila vláda vypracovat do pondělka ministru životního prostředí Miloši Kužvartovi ve spolupráci s místopředsedou vlády a ministrem zahraničí Janem Kavanem a ministrem průmyslu a obchodu Miroslavem Grégrem.