Zvuk zvonů provází lidstvo od nepaměti

Foto: Lucie Drechselová

Zvuk, který naše předky a koneckonců i nás provází při mnoha příležitostech. Zvuk zvonů. Zvony nechyběly při královských svatbách, křtinách ani pohřbech. Oslavovaly válečná vítězství, varovaly před vpádem cizích vojsk nebo před ohněm. Svolávaly věřící k modlitbě a rozháněly mraky. Dlouhá desetiletí také mlčely a dnes se znovu vracejí do prázdných věží.

Foto: Lucie Drechselová
Zvuk, který naše předky a koneckonců i nás provází při mnoha příležitostech. Zvuk zvonů. Zvony nechyběly při královských svatbách, křtinách ani pohřbech. Oslavovaly válečná vítězství, varovaly před vpádem cizích vojsk nebo před ohněm. Svolávaly věřící k modlitbě a rozháněly mraky. Dlouhá desetiletí také mlčely a dnes se znovu vracejí do prázdných věží.

Celý pořad najdete zde.