150 let spolku „Vltavan“ v Praze

Diplom Spolku Vltavan

Po staletí se po Vltavě splavovalo dřevo. Obchodníci s dřívím si pak 11. června 1871 založili spolek v dnes již neexistující hospodě „U Hejduků“.

Hospoda 'U Hejduků' | Foto: Muzeum hl. města Prahy

Už kníže Vratislav II. v roce 1088 zavedl clo zvané ,,výton“, což byl poplatek z každého voru, který připlul po Vltavě do Prahy. Poplatek se platil nově založené kolegiátní kapitule sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Tento poplatek se vybíral právě v Podskalí pod vyšehradskou skálou. Odtud i název tohoto kouta Prahy u Vltavy.  Bylo to právě plavectví a obchod s dřevem, který vtiskl tomuto místu specifický ráz.

Plavecké řemeslo bylo fyzicky náročné a vzhledem k proměnlivému stavu vody ve Vltavě i časově omezené. Proto se plavci v zimních měsících, kdy řeka ještě zamrzla, živili sekáním ledu, kterým zásobovali pražské pivovary a hospody.

Ledaři na Vltavě | Foto: Česká televize

Po prohrané válce postupně vznikaly spolky

Po prohrané válce s Pruskem došlo v roce 1867 k vydání nového shromažďovacího a spolkového zákona, na jehož základě se postupně zakládaly různé Dělnické besedy a svépomocné spolky.

Akce spolku Vltavan Praha | Foto: Martina Schneibergová,  Radio Prague International

V přípravném výboru pro založení Spolku „Vltavan“ byli kromě většiny obchodníků s dřívím také někteří pokrokově smýšlející zástupci české šlechty, která tradičně v plavectví a obchodu s dřevem podnikala, a to Adolf a Karel Schwarzenbergové a Jiří Kristián Lobkowitz.

Na první valné hromadě byl představen návrh kroje, který byl inspirovaný uniformou námořníků francouzského obchodního loďstva. Při nejrůznějších slavnostech ho členové spolku používají dodnes.

Podskalí kolem roku 1900 | Foto: e-Sbírky,  Národní muzeum,  CC BY 4.0 DEED
14
50.0678654978979
14.414349752381
default
50.0678654978979
14.414349752381
klíčová slova:

Související