700 let „města našeho Českého Krumlova“

Photo: www.ckrumlov.info

Před sedmi sty lety byl Český Krumlov poprvé zmíněn jako město. Stalo se tak v listině významného šlechtice své doby Jindřicha I. z Rožmberka. Oslavy sedmistého výročí připadly na tento týden a nabízejí bohatý program.

Svěcení obnoveného mariánského sloupu, instalace plastiky Zvonice pro Evropu a také tradiční Slavnosti pětilisté růže, to jsou jen některé z akcí, kterými si letos město své významné jubileum připomíná. Letošní třiadvacátý ročník Slavností pětilisté růže naváže na první oslavu kulatého výročí v roce 1909. K vidění bude průvod v historických kostýmech, divadelní představení, šermíři, historický trh i ohňostroj.

Mezi vší zábavou by se mohla ztratit ona významná listina, která poprvé připomíná Český Krumlov jako město. Je uložena v archivu v Českém Krumlově. Zeptala jsem se na ni jeho vedoucí Anny Kubíkové.

Foto: www.ckrumlov.info
"Listina je poměrně malá, formát zhruba A5, je z pergamenu, což byla ve 14. století pro tento typ běžná psací látka, je psaná kurzívou a latinsky. Jako potvrzení je k listině přivěšena pečeť, což bylo vlastně ověřovací právní znamení, tehdy ještě nepoužívali lidé se šlechtickými tituly svých podpisů."

Anna Kubíková vysvětluje, k jaké příležitosti byla listina vydána a co je jejím obsahem.

"Listina je věnována zlatokorunskému klášteru. Vydal ji Jindřich I. z Rožmberka spolu se svým synem Petrem I. z Rožmberka, na listině je přivěšena pouze jezdecká pečeť Jindřichova. V listině se říká po všech těch úvodních formulích v češtině zhruba toto: vladař rožmberský Jindřich osvobozuje dům, který staví v městě našem Českém Krumlově opat Zlaté Koruny. Tady ten termín ´v městě našem Českém Krumlově´ je důležitý a stal se vlastně předmětem letošních oslav připomenutí Krumlova poprvé jako města."

Z listiny tedy vyplývá nejen, že klášter nemusel platit Rožmberkům za dům daně, ale je také jasné, že Krumlov byl založen dříve, než roku 1309.

"První písemná zmínka o Českém Krumlově je z roku 1253, tady je ovšem trošku nejasné stálo-li už město, ta zmínka se týká hradu, v jedné listině, kterou tehdy vydal Přemysl Otakar II., se uvádí mezi svědky v listině Vítek z Krumlova. První zmínka o obci jako organizovaném soužití lidí je z roku 1274, kdy bezpečně víme, že obec měla rychtáře. Zakládací listina Českého Krumlova neexistuje, tato výsada byla dána jen málo městům, jako příklad se dají uvést třeba České Budějovice."

Slavnosti pětilisté růže přímo odkazují k Rožmberkům, kteří v Českém Krumlově sídlili tři sta let. Ty letošní oslavy připomenou daleko větší úsek historie města - od gotiky až po rokoko.