Archeologický areál v Mikulčicích chce získat zápis na seznam památek UNESCO

Archeologická nalezište u Mikulčic

U Mikulčic na jižní Moravě lze dodnes najít pozůstatky raně středověkých kostelů i největšího slovanského hradiště z období Velké Moravy. Zdejší lokalita patří k nejcennějším archeologickým nalezištím v České republice a byla už před lety prohlášena za národní kulturní památku. Dnes se pokouší o zápis na seznam památek UNESCO. Více už Milena Štráfeldová:

Archeologická nalezište u Mikulčic
Mikulčice znamenají v raně středověkých dějinách střední Evropy pojem. Zdejší slovanské hradiště patřilo mezi nejvýznamnější mocenská a kulturní centra západních Slovanů v období 8. - 10. století. Od roku 1954, kdy tu probíhá archeologický výzkum, zde byly objeveny základy dvanácti kostelů a unikátního knížecího paláce, rozsáhlé pohřebiště se stovkami hrobů, ale i mnoho zbraní, šperků a milodarů. Podle nového vedoucího zdejšího Památníku Velké Moravy Františka Synka se pozůstatky slovanského hradiště uchovaly i díky výjimečným přírodním podmínkám:

"Má prioritu v tom, že je v lužním lese, v nížině kolem řeky Moravy. Takže v podstatě je to území nedotčené po celé tisíciletí. Narozdíl od dalších /lokalit/, jako je Staré Město a jiné, kde byla zástavba a kde bylo postupně všechno zničeno výstavbou."

Kříž nalezený u Mikulčic
Odborníci předpokládají, že právě zde působili věrozvěstové Cyril a Metoděj. Vede je k tomu zděná stavba baziliky v mikulčickém areálu, která má na svou dobu mimořádně velké rozměry.

"Archeologové a historikové se přou o to, kde je hrob Metoděje. Jedna z verzí podle starých historických písemných památek říká, že by mohl být právě v té bazilice. I když samozřejmě jiní hledají hrob na jiných místech na jižní Moravě."

Nálezy, které se za půl století vykopávek podařilo v Mikulčicích objevit, dnes zpřístupňuje stálá expozice i okruh kolem základů jednotlivých staveb. Návštěvníci zde uvidí kosterní pozůstatky našich předků i vzácné šperky, typické velkomoravské gombíky a náušnice, které se uchovaly v jejich hrobech. V expozici jsou i dva tzv. monoxyly, deset metrů dlouhé čluny vydlabané z kmenů:

"Byly vykopány pod jedním mostem, jako by se zachytily v těch dávných dobách u místních pilířů a zůstaly tam zachovány v prostředí vlhkého bláta spodní vody."

Nový šéf Památníku Velké Moravy František Synek má s jeho budoucností velké plány:

"Jeden ze zajímavých námětů je ten, že současně se slovenskou stranou, kde u Kopčan byl nález kostela sv. Margity, jehož základy spadají až do Velkomoravské říše, bude celý tento mikulčicko - kopčanský areál usilovat o zapsání mezi památky UNESCO. A současně na naší straně, u jednoho z kostelů v podhradí, plánujeme určitý typ archeoskanzenu, jako je nyní už teď u Velehradu."