Archeologové objevili vzácný bronzový poklad starý více než 2000 let

Vrch Mužský, foto: LaSo, CC BY-SA 3.0 Unported
0:00
/
0:00

Archeologové na Mladoboleslavsku objevili vzácný bronzový poklad starý více než dva tisíce let. Byl ukrytý mezi dvěma skalisky v masivu Mužský a archeologové jej považují za objev století.

Vrch Mužský, foto: LaSo, CC BY-SA 3.0 Unported
Místo nálezu bronzového pokladu mohlo na konci doby bronzové představovat například posvátný háj. Kolik šperků bylo v této bizarní krajině plné skal, roklí a jeskyň Českého ráje objeveno, o tom více Filip Krásný archeolog Muzea Mladoboleslavska.

"Jedná se o dva kusy bronzových šperků - jeden nákrčník a druhý náramek. Jsou z mladší až pozdní doby bronzové. To znamená zhruba 1300 až 1000 let před naším letopočtem."

Je takovýto objev mimořádný?

"Mimořádný je ze dvou hledisek. Jedno, možná to zásadnější, je místo, kde k tomu nálezu došlo. Ta lokalita se nachází mimo sídelní nebo pohřební oblast. Takže ty předměty tam byly uloženy z nějakého důvodu nejspíše kultovního či náboženského, popřípadě také jako úkryt ceněných předmětů v dobách válek nebo nějakého ohrožení, neklidu a podobně. To druhé hledisko, proč je ten objev významný, je výzdoba nákrčníku. Kromě výzdoby na vnější straně má také jakési ryté linie v podobě křížků na vnitřní straně, které se dají interpetovat buďto jako značka výrobce ale pravděpodobněji se dá říct, že měly nějaký význam pro toho člověka, jakýsi ochranný symbol nebo něco podobného."

Kdo byli lidé, kteří nosily tyto krásně zdobené předměty?

"Byl to lid s kulturou slezsko-platěnickou nebo lužickou a snad to byl kmen Venetů nebo Ilirů, kteří bývají považováni za nejstarší vysledovatelné prapředky Slovanů. Ovšem je to starší hypotéza a v současné době je o možnosti návaznosti těchto kmenů na Slovany spekulováno."

Těmto kmenům se také říká lid popelnicových polí. Objevila se rovněž hypotéza, že místo nálezu mohlo sloužit například jako nějaký kamenný kalendář. Při pohledu z tohoto místa totiž zapadá v době rovnodennosti slunce za hradem Bezděz, na kterém byly také nalezeny předměty z doby bronzové.

"To je teorie doktora Waldhausera a o pravdivosti zatím nemůžeme spekulovat z toho důvodu, že v současné době je na místě nálezu prováděno měření a menší výzkum v podobě sondy a do doby, než tato měření a výsledky z výzkumu budou vyhodnoceny, se nedá nic bližšího k možnosti využití místa jako kamenného kalendáře říct."

Nalezený a fotograficky zdokumentovaný poklad bude v zimě příležitostně vystaven v paláci Templ v Mladé Boleslavi.