Argumenty pro a proti EXPU

Foto: www.czexpo.com
0:00
/
0:00

Je česká účast na světové výstavě EXPO 2010 v Šanghaji opodstatněná? Může přispět k prezentaci Česka ve světě, nebo jsou to jen zbytečně vynaložené peníze - zhruba půl miliardy korun? Takové otázky zaznívají před každou světovou výstavou a objevily se i letos, dokonce v rámci předvolební kampaně.

Foto: www.czexpo.com
Názory na EXPO 2010 v Šanghaji si nedávno v Českém rozhlase vyměnili místopředseda ČSSD Lubomír Zaorálek a šéf Strany svobodných demokratů Petr Mach. Jejich stranická příslušnost se jednoznačně odrazila v názorech na účelnost české účasti na této světové výstavě. Zajímavá byla argumentace obou politiků - na jedné straně filozofa, na druhé ekonoma. I jejich vzdělání se totiž v názorech na EXPO projevilo. Petr Mach si myslí, že EXPO není pro Českou republiku dobrá reklama, a navíc by se stát podle něj v této věci vůbec neměl angažovat:

"Za prvé to není tak, že bych říkal až dnes, že to je plýtvání peněz. Říkal jsem to už před dvěma lety, když Topolánkova vláda ten gigantický půlmiliardový výdaj schválila. A myslím si, že Česká republika nemá být podnikatelem. Pokud někdo chce nalákat turisty do České republiky, aby zde bylo například více Číňanů v létě nebo v zimě, tak to jsou cestovní kanceláře, to jsou hotely, ale neměli by to být daňoví poplatníci. My máme dlouhý seznam úřadů na zrušení, není tam pouze ten úřad, který zajišťuje EXPO. Je tam i Czech tourism a další instituce, které z peněz daňových poplatníků předstírají nějakou hru na reklamu."

Lubomír Zaorálek
Lubomír Zaorálek má několik argumentů pro doložení pravého opaku, tedy že naše účast na světové výstavě je velmi přínosná:

"Mně připadá, že zrovna v té Šanghaji, když se člověk podívá, jak se to vyvíjí, tak to ukazuje, jak to je nesmírně zajímavé pro Českou republiku. Shodou okolností totiž to, co je tématem toho EXPA, tedy život ve městě a životní styl města, to je něco, co je myslím pro Českou republiku nesmírně zajímavé, protože shodou okolností vím, že v Šanghaji existuje něco jako česká čtvrť. Vím, že je nesmírně populární, že je obrovský zájem tam bydlet, dokonce se dále a dále rozšiřuje. A připadá mi, že ta česká expozice se poměrně dobře trefuje do toho, co už v této chvíli v Číně a speciálně v Šanghaji je na České republice velice zajímavé a přitažlivé. Já jsem přesvědčen, že ta půlmiliarda bude vynikající investicí do propagace a dokonce do dalšího konkrétního rozvoje vztahů v obchodní oblasti mezi Čínou a Českou republikou. Při vyhodnocování úspěšnosti jednotlivých pavilónů a zájmu o ně, a Česká republika, náš pavilon, patří k těm nejúspěšnějším. Shodou okolností, kterou asi těžko popíšu, je zrovna ta naše expozice a naše prestiž tam mimořádně vysoká. Takže ty peníze, a já jsem o tom přesvědčen, mohou být využity takto výborným způsobem a nám se to může mnohonásobně vrátit. Uvědomte si, že dnes jsme ve světě, který stále ještě hledá cestu z ekonomické krize, a v této chvíli právě čínská ekonomika je jedna z těch, které rostou nejrychleji. A zvlášť pro exportně orientované státy, jako je Česká republika, v této chvíli, kdy opravdu hladově

Petr Mach
hledáme místa odbytu a navazování obchodních kontaktů, tak tady bych nesouhlasil s panem Machem, že to jsou příliš velké a špatně utracené peníze. Mně to připadá, že dokonce dnes ve strategické situaci, ve které se svět nachází, Čína je partnerem zajímavým nejenom pro nás."

Petr Mach je také roztrpčen vzhledem českého pavilonu na EXPU v Šanghaji:

"Oni vyrobili 67 tisíc hokejových puků. Číňané vůbec neví, co to je puk, nebo co to je lední hokej, takže nechápu, jak si někdo může myslet, že tím osloví Číňany, že bude plášť toho pavilónu udělat ze 67 tisíc hokejových puků. To mi přijde úplně absurdní."

Na druhou stranu ale Petr Mach připouští, že naše účast na světové výstavě může přinést i pozitivní výsledky:

"Může přinést, samozřejmě že může přinést. Prostě tam je český pavilón, někdo ho tam navštíví, třeba se nějaký Číňan rozhodne kvůli tomu přijet do České republiky nebo se ubytovat v české čtvrti v Šanghaji, to je všechno možné, ale politici to nikdy nedovedou spočítat. Tento výdaj, přes půl miliardy korun, je několikanásobný oproti tomu, co vynaložila před lety na EXPO třeba Zemanova vláda nebo kdysi Klausova vláda. Je to prostě několikanásobné. A jak to ti politici vědí, že tady se vyplatí přes půl miliardy korun? Já bych si to netroufl spočítat, myslím si, že to nikdo neumí spočítat. Opravdu bych to nechal na soukromých firmách, ať se účastní všemožných veletrhů a vystavují, ale za své. Já vím, že toto je kapka v moři. Česká republika tam málem přivezla symbolickou zlatou kapku, ale naštěstí byli obezřetní lidé ve vládě i v České národní bance a neposlali tam to české zlato. Mohlo by se ztratit, samozřejmě."

Foto: www.czexpo.com
Lubomír Zaorálek je však přesvědčen, že přínos EXPA 2010 v Šanghaji bude pro Českou republiku mnohem větší než náklady s ním spojené:

"Nemyslím si, že by se to v této chvíli dalo nějak vyčíslit. Myslím si, že i EXPA je něco, co se vyvíjí s časem. Jejich úspěšnost, zájem o ně, to má určitou dynamiku, ale v této chvíli právě toto EXPO v Šanghaji, v Číně mi připadá, že vyhodnocení jít do toho bylo rozumné, a já věřím, že to výsledky potom prokáží. I když nejsem prorok, abych to v této chvíli dokázal nějak přesněji kvantifikovat a říci konkrétně, v kterých oblastech toho využijeme. Já si myslím, že Čína je příkladem země, ve které se vyplatí takto se prezentovat. Myslím si, že jsou země, ve kterých už neplatí takové metody oslovování, jako je možná to EXPO, ale připadá mi, že Čína je hodně země symbolická. Tam se i při jednáních s partnerem hodně dá na to, co ho provází a celá ta symbolika. To v současných podmínkách je pozoruhodná příležitost, jak se zapsat v prostředí, které na takovéto symbolické věci a věci, které souvisí s takovými prezentacemi, podle mne dá více než třeba prostředí západní Evropy."