Armáda nabízí obcím majetek za 40 miliard korun

bunkr1.jpg

Česká armáda rozdala letos majetek za zhruba 10 miliard korun. Přes sto obcí a měst po celé republice získalo do své správy opuštěná kasárna, sklady, pozemky a někde i obytné domy. Armáda se chystá převést na obce či rozprodat i tisíce malých bunkrů. Více informací má Zdeňka Kuchyňová.

Mnohé nemovitosti jsou ve špatném stavu a vyžadují velké investice, proto armáda nabídla majetek obcím bezúplatně, což potvrdil mluvčí ministerstva obrany Andrej Čírtek.

"Armáda České republiky se velmi rapidně zmenšuje a z toho důvodu už nepotřebuje tolik kasáren. Musíme utrácet peníze za to, abychom je hlídali a udržovali alespoň v nějakém minimálním dobrém stavu, takže je výhodnější dát ty objekty někomu, kdo se o ně umí postarat a pro koho budou užitečné."

Kolika obcím a městům jste nabídli své objekty?

"Jedná se až o stovky obcí a jedná se o majetek v celkovém objemu 40 miliard korun."

Našly se i případy, kdy opuštěné vojenské objekty nechtěly obce ani zadarmo. Například zastupitelé Domažlic odmítli převzít někdejší protiatomový kryt, který je v dezolátním stavu. Řada měst získá budovy kasáren, jako například jihomoravský Mikulov, což potvrdil místostarosta Jaroslav Smečka.

"To je objekt, který je zhruba 36 hektarů veliký. Samozřejmě, že nás to v první chvíli víceméně zatíží, než by nám to přineslo nějaký prospěch."

V některých případech však starostové po darovaných objektech s chutí sáhli a obratem ruky je zastupitelstva začala prodávat či pronajímat.

Na prodej jsou i bunkry. S prodejem začíná armáda právě na jihu Moravy. Mikulov by měl převzít 39 malých pevností tzv. řopíků a jednu pevnost dělostřeleckou. Některé objekty však městu vadí, protože jsou například v připravované průmyslové zóně, potvrzuje místostarosta Smečka.

"Nejjednodušší je vykopat vedle nich tzv. jámu na mamuta a ty pevnůstky do nich převrátit a zahrabat. U nás je také docela aktivní střelecký klub, kde se sdružují bývalí vojáci a ti projevili zájem, že by se pokusili, pokud by to šlo, tu velkou dělostřeleckou pevnost plus 2 až 3 menší objekty zpřístupnit tak, aby se mohla pro návštěvníky města Mikulova rozšířit turistická nabídka."

Městům nabízí armáda pevnosti zadarmo, soukromníkům je podle tisku bude prodávat, údajně za částku 50 až 100 tisíc korun, což mluvčí ministerstva obrany Andrej Čírtek popírá.

"Tahle informace je tak trochu kachna, žádný sazebník na bunkry zatím neexistuje. V případě bunkrů se jedná o 7 tisíc objektů, zejména těch menších bunkrů z první republiky a nedá se předpokládat, že všechny tyto objekty najdou svého kupce. Bude se postupovat případ od případu."

Dokonce se už objevily úvahy o koupi bunkrů místo populárních chat. O jeden z nich má zájem například soukromý vinař Miroslav Kovacz, jehož penzinon stojí od bunkru jen 15 metrů.

"Je to pro nás výzva a možná časem, až to dáme do pořádku, tak to bude sloužit jako ukázka pro ty, co ještě bunkry nikdy neviděli."

Ne všechen majetek však převádí armáda bezúplatně. Například letos získala z prodeje nepotřebného majetku zatím 313 milionů korun.