Autorský zákon

Informace o změnách v novém autorském zákonu uslyšíte v kulturní rubrice, kterou připravil Vilém Faltýnek.

V posledních letech vzniká řada legislativních úprav, které mají připravit naši republiku na vstup do Evropské unie. Sem patří i takzvaný autorský zákon. Jeho stará verze byla v posledních deseti letech sedmkrát novelizována a nutnost scelit úpravy organicky do jednoho celku visela ve vzduchu. Nový zákon začal platit v prosinci minulého roku. Hana Masopustová z oddělení autorského práva ministerstva kultury podrobně vysvětlila, jaký je smysl ochrany duchovního vlastnictví, jemuž je zákon věnován: Neexistují ale případy, kdy by bylo v obecném zájmu společnosti učinit výjimku z ochrany autorských práv? Co z nového tedy ze zákona konkrétně vyplývá? Jak se promítne do života běžného občana? Zákon zavádí právo na výsledky duševní činnosti, duševní dílo, které je vlastnictvím autora. Vztahuje tedy také se na jakékoliv vyrábění kopií autorských děl. A za všechnu techniku, která byť jen potenciálně kopírování umožňuje, budou vybírány poplatky, které pozná každý z nás při nákupu audiovizuální elektroniky. Také se zřejmě zvednou poplatky za kopírování v copycentru. Tento konkrétní případ na sebe upoutal nedávno v českých médiích pozornost. Případné poplatky by totiž výrazně snížily zisk majitelů těchto kopírovacích center. Roman Petr, vedoucí firmy Copy General odmítá platit za kopií materiálů, na které se zákon nevztahuje. Druhou novinkou vyplývající z nového zákona je prodloužení ochrany autorských práv. Před dvěma týdny jsme v kulturní rubrice přinesli reportáž o knize Františka Halase Thyrsos, která vyšla v nakladatelství Primus proti přání autorových dědiců. Nakladatel Pavel Primus nám tehdy řekl: Nový autorský zákon, který prodlužuje ochrannou dobu autorského práva z dosavadních padesáti na sedmdesát let, začal totiž platit až prvního prosince 2000, zatímco kniha byla od začátku roku podle starého zákona tzv. volná. Nabízí se otázka, jestli nový zákon svým způsobem neblokuje šíření uměleckých děl. Mluvčí ministerstva kultury k tomu řekla: Pokud jde o sbírku Thyrsos, zůstává podstatnou otázkou, jestli Primus nepřekročil oba zákony, nový i ten starý tím, že zkrátka nerespektoval přání autora, aby kniha zůstala zapomenuta. Hana Masopustová charakterizovala další podstatnou změnu, kterou zákon přináší: Toto zkvalitnění tržního prostředí v oblasti umění je jistě vedeno dobrým úmyslem. Jazzový hudebník Jiří Stivín se však netají s nedůvěrou k ochraně práv v těchto elektronických médiích. Jako hudebníka, kterého zřejmě už dnes postihuje černý trh s hudebními nosiči, jsme se zeptali, jak se staví ke změnám, které vyplývají z nového zákona. Je jistě v pořádku, že nový autorský zákon rozšiřuje hmotněprávní nároky autora. Otázka jejich vymahatelnosti spadá zřejmě do jiné oblasti legislativy. Pokusili jsme se vám v této kulturní rubrice přiblížit některé základní novinky, které v prosinci minulého roku přinesl nový autorský zákon. Jeho plné znění najdete na internetové adrese "www.zakony.aktualne.cz"