Bechyně II.

Bechyne

Jak jsme slíbili minulý týden, budeme dnes pokračovat v návštěvě Bechyně a se Zdeňkou Kuchyňovou se vydáme na Bechyňský zámek, ve kterém pobýval známý Rožmberk Petr Vok.

Bechyňský zámek se vypíná na skalnatém výběžku nad soutokem říčky Smutná a řeky Lužnice. Mezi jeho nejznámější majitele patřil v poslední třetině 16. století - Petr Vok z Rožmberka. A právě jeho působení zámecká expozice připomíná, jako by se tu zastavil čas před čtyřmi sty lety. Památkou na Petra Voka jsou například restaurované malby na stěnách zámku, které vznikaly pod vedením českobudějovického malíře Bartoloměje Jelínka -Beránka. Mezi zvláštnosti patří zelený lučištník. Ať se na něj podíváte z kterékoliv strany, vždycky budete mít pocit, že na vás míří svojí kuší. O Petru Vokovi se vypráví celá řada historek a často je líčen jako zhýralec a milovník žen. Jak mi však vyprávěla znalkyně místní historie, paní učitelka Jiřina Trčková, sama pátrala po pravdivosti těchto historek, ale například třeboňský archivář, se kterým se setkala, Petra Voka bránil.

"Říkal, že to nebyl zhýralec, že to byl člověk, který všechno dělal s uvážením, s rozmyslem a že ten, kdo nejvíce promrhal, byl jeho bratr Vilém. Tak, jak ho líčili, to byl pán, který měl velký smysl pro humor. Dokázal si utahovat i z Rudolfa II. Když mu Rudolf II. zakázal, že nesmí používat ve znaku medvědy, tak je samozřejmě zrušil. Ale podle toho co se vypráví, to udělal tak, že na zdi třeboňského zámku vymazal znak a nechal tam ty medvědy. A posadil Rudolfa II. tak, aby se na ty medvědy díval. Byl to určitě pán, který měl takovýhle smysl pro humor."

Bechyňský zámek
Petr Vok se zajímal o vědu, hvězdářství, alchymii, sbíral knihy a podporoval jejich vydávání. Na zámku návštěvníci najdou například Vokovou dýku, ale i různé měřící přístroje a číše, ze kterých pil se svojí ženou - Kateřinou z Ludanic. Když si jí bral, bylo jí pouhých 14 let, zatímco Petr Vok byl už zralý čtyřicátník. Jak uvedla zámecká průvodkyně Naďa Podařilová, svatba se konala 14. února 1580 a to v tvz. Vokově sálu, jehož výzdoba nemá v Čechách obdoby - stěny pokrývá 460 metrů čtverečních unikátních nástěnných maleb.

"Ta svatba byla velmi pěkná, trvala několik dní. Pozváno na ní bylo mnoho významných osobností tehdejší doby. Zajímavostí je, že při ní vypili více než 35 tisíc litrů vína, 30 tisíc litrů piva, snědli velké množství masa, měli se tady opravdu dobře."

Petr Vok z Rožmberka
Na zámku je vystaven dopis, který psal Petr Vok svojí ženě, ve kterém ji z legrace oslovuje "má ze všech nejmilejší babičko". Ona mu v žertu říkala "dědku" právě pro ten velký věkový rozdíl a on jí to oplácel. Ze života Petra Voka je málo známá také historie, která se udála krátce před jeho smrtí. Podle archívů tehdy panství plenili pasovští žoldnéři, kteří nebyli vyplaceni. Jak uvedla Jiřina Trčková, Petr Vok žádal Rudolfa II., aby zaplatil žold, ale marně.

"Takže nakonec Petr Vok vzal stříbrný rožmberský poklad, nechal ho roztavit, vyrazil mince - protože rožmberkové razili své vlastní mince - zaplatil žoldáky pasovské, aby odešli z jižních Čech a z jeho panství a ponechali lidi, kteří tu žili, v klidu."

V povídání o Petru Vokovi bychom mohli pokračovat ještě dlouho. V historii však trochu pokročíme. Posledními majiteli zámku byli Paarové, kterým byl zámek po únoru 1948 zkonfiskován. V restituci roku 1990 ho však Alfons Paar získal zpět. Zámek nevlastní sám, ale akciová společnost Panství Bechyně, jejímiž dalšími akcionáři jsou bratři Josef a Milan Štávovi.

Bechyňský zámek,  foto: Michal Ritter,  CC BY 3.0 Unported
"Náš praděda tady dělal správce, a děda tu byl hajný, druhý děda z babiččiny strany tu byl sládek, čili my jsme sem jezdili, Bechyně byla poslední bratrova česká adresa," říká Milan Štáva, který je nyní v důchodu. Původní povolání doktor přírodních věd vyměnil za profesi správce panství. Jeho bratr Josef žije ve Švýcarsku, kde má farmaceutickou firmu a byl to právě on, který z velké části financoval rozvoj celého panství. To se rozkládá na zhruba pěti tisících hektarech a restituce stále probíhají. K zámku bude brzy patřit i 50 rybníků. Majitelé zámek otevřeli teprve nedávno - v roce 1998. Původně zde byl rekreační objekt Akademie věd a zámek byl v dosti špatném stavu. Navíc akademie odvezla zařízení zámku. Nyní po šesti letech přiřkl Nejvyšší soud mobiliář k zámku a jeho majitelé plánují otevřít nový prohlídkový okruh. Součástí zámku je i Muzeum Vladimíra Preclíka - českého sochaře, který zde v pěti podlažích vystavuje svoje sochy, obrazy i grafiky od roku 1953 až do dnešní doby. Zámek poskytuje i spoustu dalších možností - turisté si zde mohou zahrát golf, projet se na koni, lovit ve třech revírech, nebo prožít svatbu v síni Petra Voka. Tomuto šlechtici noví majitelé věnují i jednu z letních akcí. Loni se zde slavila svatba Petra Voka."

"Bylo to ohromný. Velitel policie říkal, že tolik lidí v Bechyni ještě nebylo, že tady muselo být asi 10 tisíc lidí, tady na zámku byly asi 3 až 4 tisíce. Zahájil to velký průvod, ženicha Petra Voka hrál pan Kačer, dcera mu dělala nevěstu, byl to program na celý den a večer to končilo plesem."

Majitelé zámku chystají na sezónu ještě dalších 15 akcí - divadla, koncerty, přehlídku automobilových veteránů, a další. Takovým kulturním bombónkem bude v polovině června výstava Pabla Picasa. Jak dodal Milan Štáva, bylo obtížné sehnat pojištění, protože mnohé exponáty mají miliónovou hodnotu.

"Taková špička je 30 grafik Picasových, které byly vydány v Paříži v roce 1931 k jeho padesátinám a jsou to vlastně ilustrace k Ovidiovým Metamorfózám."

Zámek i město mají v létě co nabídnout. Navíc má Bechyně krásné okolí, například řeka Lužnice má ideální podmínky pro vodní turistiku.

10
49.294857500000
14.468298700000
default
49.294857500000
14.468298700000