Bienále Kafka / Borges ohlašuje novinky o Kafkovi

Příznivci Franze Kafky budou mít příležitost si v přístích čtyřech týdnech připomenout tvorbu tohoto autora z nového úhlu pohledu, zejména ve srovnání s jinou veličinou světové literatury Jorge Luis Borgesem. Společnost Franze Kafky ve spolupráci s Fundatión Internacional Jorge Luis Borges z Buenos Aires zakládají tradici česko-argentinského bienále, které nese v názvu jména obou spisovatelů. Co konkrétně návštěvníkům nabídne, to už se dozvíme od Viléma Faltýnka.

Bienále zahájí mezinárodní odborné sympozium o životě a tvorbě obou spisovatelů. Co mají Kafka a Borges společného? Proč organizátoři do názvu vkládají dva tak odlišné autory?

María Kodama,  foto: Gonzalo Núñez
"Jejich tvorba si je příbuzná vlastním pohledem na svět a vlastním stylem psaní. Oba jsou jedinečné osobnosti světové literatury a myslím, že je dobře, že se Borges stane známější tady ve střední Evropě, protože Kafka naopak je v Argentině velmi populární. Borges tady tolik ne,"

říká ředitelka Společnosti Franze Kafky Markéta Mališová. Do Prahy přiletěla mezi jinými vdova po Borgesovi paní María Kodama.

"Borges byl velmi pilným čtenářem a jak mi vyprávěl, jednou objevil novelu Proměna v anglickém překladu a přeložil ji do španělštiny. Protože věděl, kolik může dílo překladem ztratit, začal se zajímat o originální znění textu. Uvědomoval si, že svět Kafkův je naprosto jiný, než svět, který znal, ale měl s Borgesovým jedno společné: komplexnost a složitost."

Nejvíce zahraničních odborníků na Kafku a Borgese bude v Praze právě v době sympozia. Literárního historika Josefa Čermáka se ptám, zda lze čekat nějaké nové poznatky:

"Kafka a především jeho životopis má ještě spoustu, spoustu mezer a to, že jsme my Češi k tomuto tématu celá desetiletí neměli přístup, že i oficiálně bylo pod zámkem, tak to nám dneska umožňuje - a na této konferenci si dovolím i já - přinést jednu novinku, kterou ovšem teď nebudu prozrazovat."

Akce se za dva roky přesune do Buenos Aires a za další dva roky opět do Prahy. Na čem chtějí organizátoři stavět další program?

"Já myslím, že oba spisovatelé se spíš stanou symbolem. Nemusíme pořád diskutovat o Kafkovi a o Borgesovi, oba ovlivnili moderní literaturu a berme je proto jako symboly," vysvětluje Mališová.

Bienále Kafka / Borges navazuje na stejnojmenný kulturní festival z roku 2004 a také si festivalový charakter zachová. Od 22. dubna do 24. května nabídne divákům například unikátní projekce filmových zpracování literárních děl obou spisovatelů, mj. to bude filmový přepis Kafkovy Proměny od Jana Němce z roku 1975, kdy byl v emigraci v Německu. Divadlo na bienále zastoupí například Proces režiséra Dušana Pařízka z produkce Divadla Komedie. V doprovodném programu bude také literární zvuková instalace ve sklepení Paláce Kinských na Staroměstském náměstí v Praze věnovaná pražským německy píšícím autorům, a doplněná o tvorbu J. L. Borgese. Instalaci připravil vídeňský umělec českého původu Abbé J. Libánský a my se jí podrobněji budeme věnovat ve čtvrtek.