Bílé límečky

Pro nás v Česku poměrně nový pojem - "bílé límečky" - je námětem dnešního dílu seriálu o záludnostech českého jazyka.

S termínem bílé límečky nemáme v naší republice velké zkušenosti. Za minulého režimu se nám prezentoval se záporným významovým rysem. Patřil do jiné společnosti, kapitalistické, kde ovšem patřit mezi bílé límečky mělo svou hodnotu. Skupina obyvatel, která bývá nazývána bílé límečky, existovala v době vlády komunistů i u nás, ale přizpůsobovala se vzhledu dělníků a bílé límečky se snažila nenosit. Dokonce pánové přestali nosit i klobouk a nahradili ho placatou čepicí. Takže termín bílé límečky vstupuje do našeho užití až po listopadovém převratu. Příslušníci bílých límečků pracují v úřadech, nedělají fyzickou práci. Šířeji mohou znamenat střední třídu. V češtině si bílý límeček spojujeme s úředníkem, ale tento termín neoznačuje jen je. Patří sem i lidé, kteří pracují intelektuálně.

Vedle tohoto termínu se užívá i spojení modré límečky, což jsou příslušníci dělnických profesí. Na obě tato spojení máme v Českém národním korpusu například tyto doklady:

-Ona zas taková sláva to dnes není. Jak máš "bílý límeček", musíš skákat, chodit po schůzích, a za co?

-on, syn boháče, to dostal. Proč ne já, syn dělníka v "bílém límečku"?

To jsou doklady které ještě zachycují realitu období socialismu. Následující příklady jsou už ze současna:

- "Bílé límečky" mají oficiální pracovní dobu od 8.25 do 17.10

- nespokojenost začíná opět růst a tentokrát více zasahuje takzvané "bílé límečky", tedy úřednictvo a inteligenci

- "Modré límečky" musejí mít stále vyšší vzdělání.

V sociologické literatuře se ještě vyskytuje spojení růžové límečky. Jsou to ženy nižších a středních vrstev, které nepracují manuálně, ale nezujímají ani vedoucí postavení a nejsou to ženy pracující ve svobodných povoláních. Patří sem například osobní sekretářky. Tento termín není starý ani v angličtině, takže není divu, že na toto spojení nemáme v ČNK ani jeden doklad.

Zato velké množství dokladů máme na spojení kriminalita bílých límečků. Příklady:

-Počítačové zločiny "bílých límečků";

-Jsou to například zločiny "bílých límečků", jako jsou defraudace a podvody, kterých se dopouštějí;

- jde o velice komplikovaný případ kriminality "bílých límečků", tedy podvodníků z řad bankéřů, podnikatelů či úředníků...

Tedy naše známé české tunelování bank je kriminalita bílých límečků.


Písnička Ivana Mládka o "zapeklité češtině" předeslala o čem je projekt, který vám na tomto místě Radio Praha nabízí.

Nejedná se o kurz českého jazyka, jak by se mohlo na první pohled zdát. Je to spíše povídání a zamyšlení o češtině, jejích proměnách v závislosti na společenském životě, historii a podobně. Jednotlivé kapitoly se pozastavují u různých zvláštností a zajímavostí, které v současné češtině nalézáme.

Doufáme, že se vám tato série zastavení nad českým jazykem bude líbit. Přivítáme samozřejmě vaše názory a připomínky.

Seriál připravila Věra Schmiedtová - vědecká pracovnice Českého národního korpusu. O jakou instituci se vlastně jedná a o čem v novém seriálu uslyšíte, se dozvíte z následujícího rozhovoru, který s paní Schmiedtovou natočil Jaromír Marek..... Pozorování jazyka byla ověřena v Českém národním korpusu, podrobnosti o něm najdete na internetové adrese ucnk.ff.cuni.cz