Bílý

Minule jsme mluvili o barvě černé. Přídavné jméno bílý má proti němu méně významů. Bylo by zajímavé vědět, zda záporný rys slova černý je psychicky přitažlivější něž rys kladný, který je přítomen u slova bílý. O tom by svědčila větší jazyková bohatost. Kladný rys slova bílý je v současném jazyce doložen v názvu organizace, která se zajímá o osudy lidí, kteří se stali oběťmi nějakého zločinu, jmenuje se Bílý kruh bezpečí.

V současném jazyce je nové slovní spojení bílý kůň. Označuje někoho, kdo je využit k nekalému podnikání a potom odstraněn, často zabit". (př. Stal se typickým bílým koněm rómského gangu.) V příspěvku o slově "černý" jsem Vás upozornila na to, že existuje v současném jazyce nový význam spojení černý kůň. Zajímavé je, že kladný rys je u obou těchto spojení.

Přenesený význam je sněhový ( př. bílá stopa = "sněhová běžecká stopa pro lyže"; bílé hry = "zimní olympijské hry"; bílé velikonoce = "na sněhu"; bílé svahy = "zachumelené"; bílý sport kupodivu neznamená jen "lyžování", ale i "tenis".) dále vyjadřuje něco, co je světlé, ne přímo bílé - bílé vlasy "šedivé", bílá káva - "s mlékem", bílé víno, bílé maso - "rybí, drůbeží, telecí, netučné"; dostatek světla - bílý den a zastaralý význam, který přežívá ve spojení Řád bílého lva je význam stříbrný bílý. U slova bílý chybí protiklad k významu slova černý - nelegální, nedovolený, nepoctivý, tajný . V neologických spojeních se tento význam začíná objevovat, máme doklad na slovní spojení bílý dovoz, tedy legální.

Všimněme si i terminologických spojení - bílý jogurt = "bez příchuti"; bílá mouka = "pšeničná"; na základě této mouky vzniká bílé pečivo; bílé maso v terminologickém slova smyslu je zmíněno výše. Frazeologické slovní spojení nese svůj vlastní význam: bílé maso = "prostitutky". Nejčastější spojení v korpuse tohoto významu je obchod bílým masem, dále bílé límečky = "nemanuálně pracující"; bílé místo = "něco, o čem nic nevíme", časté spojení je bílé místo historie, bílá vrána ="výjimečná věc nebo člověk" ( př. Jako by se tak Česká republika...měla stát jednou z mála bílých vran mezi postkomunistickými zeměmi. ) Jistě znáte pranostiku, že 11. listopadu přijíždí svatý Martin na bílém koni (padá první sníh).

Na výletě v historii ještě zůstaneme, jak se vám líbí tyhle moudrosti starých Čechů, které jsou v Jungmannově slovníku Česko - německém? Žena věrná, milá, jest divná, co vrána bílá. Kolik vran bílých, tolik macech dobrých. Také černá kráva bílé mléko dává. Udělá z lejna muškát, z černého bílé a z bílého černé.

Ještě bychom si také měli všimnout slovního spojení bílá kniha ( př. Po zavedení "černých a bílých knih", do kterých si radnice městského obvodu Moravské Ostravy a Přívozu zaznamenává hříchy i dobré skutky podnikatelů, přišla s dalším nápadem). Tady působí významové rozdělení pro slovo černý záporný, pro slovo bílý kladný.

Kromě bílé a černé knihy existuje i červená kniha . O té budeme mluvit příště. Abychom našli spojnici s příštím příspěvkem, všimněme si slovních spojení bílé krvinky a bílé víno. Ty mají opačný význam vytvořený s přídavným jménem červený. A tak, červené krvinky, červené víno a červená kniha nás budou čekat příště.

Na slyšenou příště.