Bílý kruh bezpečí, který pomáhá obětem trestných činů, oslavil 18 let

r_2100x1400_radio_praha.png

Bílý kruh bezpečí, který pomáhá především obětem násilí, oslavil 18 let své existence. Za tu dobu pracovníci sdružení zaznamenali 37 tisíc případů, kdy se na ně lidé obrátili s prosbou o pomoc.

Bílý kruh bezpečí je nyní v době své 'plnoletosti' dobře známý. Provozuje sedm poraden a dvě telefonní linky s nepřetržitým provozem. Poradci jsou v kontaktu s oběťmi násilných trestných činů bezprostředně po útoku, o spolupráci je žádají lékaři i policisté. Jak uvedla představitelka sdružení Petra Vitoušová, nebylo tomu tak vždycky a začátky byly náročné. Impulsem pro založení Bílého kruhu bezpečí pro ni byla před 18 lety práce novinářky.

"Připravovala jsem pro televizi seriál, který se věnoval případům, kdy byl pachatel neznámý. Měla jsem možnost setkat se s lidmi, kteří přežili útok neznámého pachatele nebo s pozůstalými. Právě zjištění, jak se v letech 1990 a 1991 stát choval k obětem tak závažných trestných činů, jak malá a omezená měly práva, tak to mě přivedlo k tomu, začít iniciovat nějakou práci ve prospěch obětí."

Kolik lidí se na sdružení v současné době obrací za rok a jaké jsou hlavní problémy?

"Za rok je to prostřednictvím telefonů, e-mailů, dopisů a setkání 8500 lidí. Každý sedmý přichází osobně do některé z našich poraden a nejčastějším problémem je násilí. To znamená fyzické násilí, násilná kriminalita."

Na Bílý kruh bezpečí se také často obracejí oběti domácího násilí. Od roku 2007 smí policie domácí násilníky vykázat z domova na deset dnů. Loni se tak stalo v téměř 700 případech. A jak vůbec pomoc obětem násilných činů vypadá?

"Vždycky tam je právník a na druhé židli sedí poradce pro psychologickou podporu. Ti si trpělivě vyslechnou příběh, který známe jenom z interpretace oběti. Nic neprověřujeme a na bázi důvěry se potom snažíme hledat odpovědi na otázky, které ten člověk neumí řešit. Může to být například nárok na odškodnění proti pachateli, ale může to být třeba úklid bytu, který byl místem trestného činu."

Jak se daří získávat spolupracovníky, kteří jsou takto odborně fundovaní?

"Dá se říci, že si Bílý kruh bezpečí vybudoval u odborné veřejnosti slušné renomé. Odborníci se nám za posledních šest sedm let hlásí sami a dokonce si můžeme vybírat."

Jak dodala Petra Vitoušová z Bílého kruhu bezpečí, práva obětí se výrazně rozšířila. Ať už je to vyšší právo na informace, peněžitá pomoc či ochrana svědků a poškozených.

"Samozřejmě, že nejenom u nás, ale i v ostatních evropských zemích pokulhává trochu výkon spravedlnosti v praxi za tím, co je dané v právu."