BSE v České republice

skot

Ani Česká republika neunikla nákaze BSE - tzv. nemoci šílených krav. Co vlastně tato choroba znamená, co způsobil její výskyt na našem trhu a další informace pro vás připravil Jaromír Marek.

skot
Když se začátkem června objevila zpráva o tom, že nebezpečná nemoc šílených krav, tedy BSE, se objevila i v České republice, byla to doslova bomba. Až do té doby totiž všichni odborníci tvrdili, že toto onemocnění Česku nehrozí. Příznaky nemoci odhalili ve středu 6. června u kusu hovězího pocházejícího ze zemědělského družstva v Dušejově testy v Kosteleckých uzeninách na Jihlavsku. Nákaza pak byla potvrzena v pátek 8. června. Kontrolní test mozku nakaženého kusu provedla Národní referenční laboratoř v německém Tübingenu.

Co je to vlastně nemoc šílených krav? Pod zkratkou BSE se skrývá bovinní spongiformní encefalopatie, tedy mozkové onemocnění hovězího dobytka, které způsobuje rozklad centrálního nervového systému zvířete a vždy končí smrtí. Poprvé byla popsána v roce 1986 v Anglii. Podezření, že nemoc je přenosná i na člověka, poprvé vyslovili britští vědci v roce 1996. V současnosti se považuje možnost přenosu BSE na člověka za téměř jistě prokázanou, ale definitivní důkaz ještě chybí. Zatímco v případě první krávy byl zdroj nákazy jasný, tentokrát se zatím nepodařilo prokázat, jak se nemocné zvíře infikovalo. Více ministr zemědělství Jan Fencl. Nakolik ovlivňuje výskyt onemocnění BSE spotřebu hovězího masa? Ministr zemědělství Jan Fencl se celou dobu snaží veřejnost uklidňovat. "Veškerá svalovina, která se dostává ke spotřebiteli, je bezpečná. Všechna riziková tkáň z těla krávy se odstraňuje, každý kus je přitom testován," opakoval už několikrát. Přesto spotřeba hovězího masa stále klesá. Více předseda sdružení Českého svazu zpracovatelů masa Ladislav Steinhauser.