Ozdravění českého skotu bude stát miliardu korun

0:00
/
0:00

Až miliardu korun bude třeba v příštích letech vynaložit na ozdravění skotu v České republice. Podle veterinářů se u dvou třetin stád hovězího dobytka vyskytuje nákaza IBR, která snižuje jeho užitkovost. Podrobnosti má Milena Štráfeldová:

Když se v Česku v roce 2001 objevily první případy BSE, neboli "nemoci šílených krav", šlo o zprávu na první stránky. O nákaze IBR, čili infekční rinotracheitidě skotu, veřejnost ani chovatelé v Česku zatím mnoho nevědí. Nebo ji neberou na vědomí. Nejde totiž o onemocnění přenosné na člověka a dosud plně propuklo jen u několika málo kusů. Tato závažná nemoc se přitom vyskytuje až u 65 procent stád v České republice. V řadě evropských zemí se ji podle Jana Bažanta ze Státní veterinární správy podařilo už zlikvidovat:

"Státy jako Dánsko, Švédsko, Finsko, Norsko, Švýcarsko a Island jsou této nákazy úplně prosté a ostatní chovatelsky významné státy Evropy, ke kterým patří Německo, Holandsko, Belgie, ozdravují od této nákazy."

U většiny stád v Česku se IBR vyskytuje v tzv. subklinické fázi, které ani chovatelé nevěnují příliš velkou pozornost. Projevuje se horečkami, poklesem dojivosti a celkovým snížením užitkovosti. Na evropském trhu to však pro české zemědělce znamená ztrátu konkurenceschopnosti.

"Náš skot by se v budoucnu dostal do izolace při obchodu a vůbec při integraci do evropského chovatelského prostředí, což by byla škoda,"

tvrdí Jan Bažant. Ministerstvo zemědělství proto počítá s rozsáhlou akcí, která by české chovy dobytka měla nákazy IBR zcela zbavit. Ročně bude ozdravění skotu stát až sto milionů korun. Část z těchto prostředků by mohla uhradit Evropská unie, podílet se bude i stát. Celá akce začne v lednu příštího roku, podle veterinářů však není dosud zřejmé, jak dlouho potrvá:

"Bylo by možné, aby se za sedm až osm let ozdravilo. Ovšem s tímto termínem nikdo nepočítá, protože určitě dojde k nějakým komplikacím v některých stádech, k finančním i organizačním potížím. Tudíž ta doba se určitě o něco protáhne."

I v sousedním Německu, kde s ozdravěním proti IBR začali už před několika lety, počítají s dalšími deseti roky. Čeští veterinární lékaři navíc poukazují na to, že tři dosavadní ozdravovací programy v Česku z r. 1986 a 1992 byly neúspěšné a IBR je tu stále rozšířena. V současné době se v České republice eviduje milion a tři sta tisíc kusů hovězího dobytka, z toho necelých šest set tisíc kusů jsou dojnice. Dodnes se krávy chovají i ve více než tisícových stádech, což byl také důvod jejich masového vybíjení kvůli BSE.