Politiku ochrany spotřebitele označil Pavel Telička za klíčovou

Evropský komisař Pavel Telička na tiskové konferenci v Praze, foto: ČTK

Budoucí český komisař Pavel Telička nevyloučil, že by Evropská komise mohla změkčit pravidla pro vybíjení dobytka kvůli tzv. nemoci šílených krav. Uvedl to v Praze po setkání s představiteli sdružení na ochranu spotřebitelů. Více informací má Zdeňka Kuchyňová.

Evropský komisař Pavel Telička na tiskové konferenci v Praze,  foto: ČTK
Za omezení porážek dobytka kvůli nemoci BSE bojují čeští farmáři. Není to tak dávno, co muselo být kvůli jednomu nemocnému kusu poraženo 900 dalších. České chovy jsou totiž početnější, než je obvyklé v Evropské unii, takže do skupiny k utracení pak spadá větší počet dobytka. Agrární komora proto hodlá poslat do Bruselu petici se zhruba 25.000 podpisy, ve které požaduje změnu evropské směrnice. Jak uvedl Pavel Telička, některé vědecké závěry neprokázaly účelnost přijatých prostředků. Na druhou stranu vědecké poznatky rizika nevyloučily.

"Tím primárním zájmem je zajistit bezpečné potraviny a zdraví občana. Je pravdou, že ta opatření byla přijímána v situaci, která byla podstatně složitější, v určité atmosféře, v určité slabší znalosti, než je dnes. V současné době probíhají revizní postupy a jejich výsledek ukáže, zda by mohlo dojít k určitému změkčení."

Čeští farmáři požadují vedle menších preventivních porážek také možnost nechat krávy určené k vybití naživu, dokud mají mléko. Za poslední tři roky bylo v souvislostmi s BSE utraceno v Česku téměř 1600 zvířat.

Politiku ochrany spotřebitele označil Pavel Telička za klíčovou. Podle jeho slov však dosud někteří výrobci vnímají ochranu spotřebitele jako něco, co je na překážku. Kontrola výrobků je podle Teličky na vysoké úrovni a pravděpodobnost, že by se na trh dostal skutečně zdraví nebezpečný výrobek, je velmi nízká. Za určitý problém označil zavádějící informace na výrobcích.

"Bude třeba důsledně čelit zavádějícím klamavým informacím. Setkáváme se dnes s tím, že výrobky na své etiketě obsahují informace, kterým ten obsah výrobku neodpovídá. V každém případě je v oblasti ochrany spotřebitele prostor pro právní kroky. Liší se právní úprava, možná i v řadě podstatných bodů, země od země."

Podle Libora Nováka ze Sdružení českých spotřebitelů se situace zlepšuje. Pořád však přetrvává mnoho problémů v chování ze strany podnikatelů.

"Máme vybudován systém internetového poradenství, kde se na nás zákazníci přímo obrací se svými problémy. Hlavní problém je v tom, že kdyby prodejci dodržovali legislativu, která je platná, tak už to samo o sobě by výrazně snížilo problémy."

České spotřebitelské hnutí hájilo zájmy spotřebitelů u řady projednávaných zákonů, výsledky testů upozornily na desítky nebezpečných výrobků a podařilo se do konce dotáhnout řadu kauz. Ke změnám v legislativě však docházelo v posledních deseti letech velmi rychle a spotřebitelé proto neznají dostatečně svá práva. Domoci se jich je někdy obtížné i zdlouhavé.