Kvůli BSE už nebudou vybíjena celá stáda

Vaches

České republice se jako jediné z nových zemí Evropské unie podařilo přesvědčit Brusel, že plošné vybíjení stád skotu kvůli nákaze BSE nemá opodstatnění. Evropská komise bude od nynějška tolerovat českou interpretaci unijních předpisů. Podrobnosti má Zdeněk Vališ.

Podle pravidel Evropské unie se musí v případě výskytu BSE okamžitě utratit potomci i vrstevníci nakaženého kusu. Od nynějška už vrstevnice nakažené dojnice nebudou preventivně utráceny. Krávy budou moci dál produkovat mléko, které pak lze uplatnit na trhu, protože podle vědeckých poznatků neexistuje spojitost mezi mlékem a Creutzfeld - Jacobsovou nemocí, ani v její modifikované podobě BSE. Zemědělci ale budou muset vést přesnou evidenci zvířat ze stáda, kde se objevil případ nákazy a tato zvířata se nebudou smět převážet přes hranice. Každopádně se sníží ztráty zemědělců, které byly způsobeny tím, že došlo k okamžitému vybití stáda. Jak potvrdil Radiu Praha předseda Zemědělského svazu České republiky Miroslav Jirkovský, pro chovatele skotu je to příznivá zpráva.

"Jsem rád, že se dosáhlo tohoto výsledku, protože nebylo rozumné nadále pokračovat v tom vybíjení. Jsem rád, že k tomu vedla jak angažovanost představitelů České republiky, konkrétně ministerstva zemědělství, tak nevládních organizací. Ukázalo se, že je možné prosadit určité věci prospěšné k podnikání."

Za zhruba 3,5 roku testování bylo v Česku vyšetřeno asi půl miliónu kusů skotu. Onemocnění BSE bylo dosud prokázáno v jedenácti případech. V kafilérii už skončilo na 1600 zvířat. Jak ukázalo dodatečné vyšetření, ani jedno z nich nakaženo nebylo. Preventivní porážky několika set kusů dobytka kvůli podezření na BSE kritizovaly už delší dobu Agrární komora a chovatelské svazy. V České republice jsou chovy skotu mnohem početnější, než je obvyklé v zemích unie, a ve větším chovu do skupiny určené k likvidaci spadne samozřejmě více zvířat. Výsledkem sedmiměsíčního usilovného jednání ministra zemědělství v Bruselu je úterní dohoda, která zabezpečuje mírnější podmínky pro zacházení se stádem, v němž se nemocný kus vyskytl. Miroslav Jirkovský v této souvislosti zdůrazňuje jednu důležitou okolnost.

"To, že došlo k této změně, je bezesporu díky tomu, že jsme již členy Evropské unie. Pokud bychom byli jen přistupující, nečlenská země, zřejmě by takový vstřícný postoj Brusel nezaujal. Alespoň takto jsem to pochopil při srovnání dřívějších postojů, když jsme tyto věci s Bruselem projednávali."

Desátý případ BSE v Česku zjistili veterináři v chovu zemědělské společnosti Silyba v Dolní Dobrouči na Ústeckoorlicku. Likvidace 62 kusů dobytka byla plánována na příští pondělí. Na základě bruselské dohody k ní už ale nedojde.