Inspektoři EU ukončili svou misi v České republice

Skupina inspektorů Evropské komise až do konce minulého týdne prověřovala v České republice plnění unijních hygienických a veterinárních směrnic. Byla to rozhodující inspekce pro konečné hodnocení těsně před našim vstupem do Evropské unie. Výsledky jejich mise zjišťoval Josef Kubeczka.

Inspektoři se rozdělili do dvou týmů. Jeden se zaměřil na prověrku dodržování hygienických předpisů v různých místech, zejména v potravinářských provozech. Druhý zkoumal kontrolní veterinární systémy. Jedná se o taková opatření, jako je identifikace a registrace hospodářských zvířat, zásahové plány v případě vypuknutí nakažlivých nemocí, například slintavky a kulhavky či prasečího moru a také přesné plnění předpisů o prevenci tzv. nemoci šílených krav.

Na to, s jakými výsledky mise evropských inspektorů skončila, jsem se zeptal mluvčího Státní veterinární správy Josefa Dubna:

"Inspekce, která se věnovala úrovni veterinárního dozoru, shledala, že systém je nastaven velmi dobře. Samozřejmě zjistili nějaké drobnější nedostatky, tudíž nelze říci, že ten výsledek je růžový nebo černý. Ta realita je někde mezi. Z těch navštívených provozů zjistili v sedmi problémy takové, že jim muselo být vzápětí odejmuto schválení. To ovšem neznamená, že tyto provozy musí skončit. Týká se jich to stejně tak, jako těch, kterým jsme domítli schválení vydat ke konci loňského roku. Musí ovšem napravit vyjmenované závady. Lze říci, že tyto další zjištěné problémy nebyly takového rázu, aby opravňovaly Evropskou unii přijmou vůči České republice nějaká ochranná opatření."

Dá se odhadnout, pro kolik potravinářských provozů budou znamenat výsledky inspekce konec podnikání? Má tu na mysli i provozy, které inspektoři nenavštívili.

"My předpokládáme, že se to nebude týkat více než nějaké desítky."

K nim je však třeba přičíst 505 provozů, zaměřených zejména na výrobu masa a mléka, které Státní veterinární správa uzavřela už v prosinci pro nesplnění zpřísněných hygienických předpisů.