Černé odběry podzemní vody plynou často z neinformovanosti

Česká inspekce životního prostředí kontroluje a sankcionuje poškozování životního prostředí. Nepovolené čerpání podzemní vody sice neznamená přímé ohrožení, voda je ale cenný zdroj a jeho hodnota v budoucnosti poroste, říkají představitelé inspekce. Proto se spojili s pracovníky Státního fondu životního prostředí a společnými silami odhalili, že v loňském roce bylo v Česku načerno odebráno 116.000 kubíků vody.

Množství 116.000 metrů krychlových vody zhruba odpovídá roční spotřebě regionálního města nebo jednodenní spotřebě Prahy. Největší pokutu ve výši 1 milion 600 tisíc dostala překvapivě společnost Telefónica O2.

"Telefónica má vlastní zdroj v blízkosti Českého Brodu, a pokud ho používala pro svoje potřeby, plnila povinnosti, za odběr vody platila. Ale v Českém Brodě došlo k havarijní situaci v zásobování vodou a Telefónica zásobovala z tohoto zdroje, protože má dostatečnou kapacitu, i Český Brod. A bohužel nepožádali o zvýšení odběru. Takže z tohoto důvodu - vodní zákon je nekompromisní, nedává možnost výjimky,"

vysvětluje Ladislav Bíža, vedoucí odboru ochrany vod České inspekce životního prostředí. Kromě Telefónici dostala vysokou pokutu například společnost Hatecký mlýn, která odebírala vodu bez povolení a její množství neměřila, Agrodružstvo jevišovice vodu měřilo, ale povolení nemělo, nebo firma MEP Postřekov, která opakovaně překročila povolené množství odebírané vody. jejich pokuty byly v řádu stacisíců korun. Ladislav Bíža je přesvědčen, že ve většině případů za prohřešky nestojí snaha ušetřit na platbě:

"Já myslím, že většinou je to opomenutí nebo došlo ke změně majitele a novému nebyly předány povinnosti, které z vodního zákona vyplývají. Za většinou případů bych neviděl snahu obohatit se. Spíš neinformovanost."

Takto rozsáhlá kontrolní akce, při níž se spojily dva orgány státní správy, se konala loni poprvé, předtím probíhaly kontroly v běžném rozsahu. Spouštěčem akce byl dotaz Nejvyššího kontrolního úřadu na příjem poplatků, které plynou do Státního fondu životního prostředí, říká ředitelka inspekce Eva Tylová:

"Fond nás oslovil v tomto smyslu, ale my jsme upozorňovali na to, kolik máme pracovníků, že znásobit kontroly, které děláme, není v našich silách. Takže došlo k dohodě, kdy máme několik pracovníků, kteří jsou jak pracovníky fondu a mají přístup k jejich datům, tak jsou pracovníky inspekce,"

a proto mají přístup do podniků a oprávnění dělat kontroly. Tylová říká, že cílem bylo udělat pořádek a vedlejším výstupem je přesná evidence všech zdrojů spodní vody.

"Ve společnosti má být pořádek a všichni se mají chovat podle platné legislativy. Ty odběry jsou zpoplatněny proto, že podzemní voda je cenný zdroj a její odběr je potřeba nějakým způsobem upravit, aby nedocházelo k jejímu zneužívání."

Celková výše pokut za delikty prokázané při odběrech podzemních vod byla přes 10 milionů korun. Na základě výsledků kontrolních šetření doměřily kontrolní orgány navíc poplatky za uskutečněné odběry podzemních vod přesahující 7,6 milionu korun.