Červený

Ve zkoumaní barev se dále zastavíme u červené. Lidé vnímají červenou jako barvu ohně, slunce, krve, ale také jako barvu, která symbolizuje nebezpečí a tedy i zvýšenou pozornost. Dále symbolizuje lásku a erotiku. Na červené barvě je v češtině zajímavé to, že pro její vyjádření využíváme dvě základní slova - červený a rudý.

Rudá se vyskytuje méně často než červená. Označuje revoluční levicový postoj. Začíná se objevovat ve spojení s hnědou. Hnědá symbolizuje fašismus, rudá komunismus. (př. Varují před rudo-hnědým nebezpečím; ...kdo nosí rudé nebo hnědé košile).

Používá se pro označení Indiánů ( př. rudý indiánský národ; rudý bratr; rudoch).

Nejnom, že má čeština dvě slova pro vyjádření tohoto pojmu - červený a rudý, má veliké množství speciálních výrazů pro vyjádření odstínů červené - bordo(vá), purpurová, nachová, karmínová, granátová, cihlová, vínová, jahodová, krvavá, šarlatová... Ovšem brunátný může být jen člověk.

Zajímavé je všimnout si původu slova červený. Podle etymologického slovníku, který vysvětluje původy slov, vzniklo toto slovo od slova červ. Tato barva byla totiž získávána z těl červů vyskytujících se na území dnešní Ukrajiny a toto slovo k nám přišlo přes polštinu.

V minulém sloupku jsme mluvili o dvojicích červené a bílé krvinky, červené a bílé víno,ale máme ještě jiná spojení těchto dvou výrazů červené a bílé zelí (to červené zelí je ovšem fialové, zrovna tak červená řepa není ve skutečnosti červená).

Ještě jsme nemluvili o červené jako o barvě nebezpečí. Starý je frazém červený kohout, označující oheň.(př. Řádění červeného kohouta učinili přítrž teprve hasiči...) Červená byla zvolena na semaforu jako barva, která varuje před nebezpečím.

Co znamená využití červené barvy ve spojení Červený kříž a Červený půlměsíc? Tato barva je velice výrazná, výrazné spojení dvou barev a je velmi často využíváno v různých znacích, nakonec ho máme i v naší vlajce.

Zajímavá jsou také spojení se slovem kniha. Sem se nám hodí spojení červená knihovna. Název je odvozen od barvy knih z prvorepublikové ediční řady knih čtiva pro ženy a dívky. Jejich barva jistě symbolizuje červenou, barvu lásky. Je-li něco jako z červené knihovny, znamená to, že to probíhá ve stejném duchu, v jakém jsou napsány tyto knihy. (Př. Příběh jako vystřižený z červené knihovny však nemá happy-end.Mladá frobda Dnes1992) Nakonec se vezmou, pokud možno sociálně nerovní, a jsou šťastní.

Slovní spojení červená kniha znamená ale něco jiného. Je to seznam ohrožených živočichů.Tady je slovo červený užíváno ve smyslu výstrahy a nebezpečí. A co rudá knížka? To byla legitimace KSČ.

Dnes opouštíme červenou a rudou a příště se podíváme na modrou. Protože, jak všichni víme - červená modrá, pro blázna dobrá. A nebo nás tam převede spojení červená a modrá krev? Na slyšenou příště