Češi a Slováci ve Frankfurtu a okolí mají nové CZENTRUM

CZENTRUM, foto: archiv České školy bez hranic Rhein-Main

 Česká škola ve Frankfurtu nad Mohanem i v této těžké době vykročila do nové etapy. Otevřela nové výchovně-vzdělávací, společenské a kulturní CZENTRUM Čechů a Slováků.

Kateřina Spiess-Velčovská s kolegyní Katarínou Štefanišin,  foto: archiv Slovenské školy Rhein-Main

Psát a číst česky, správně skloňovat, zanotovat si českou písničku se díky České škole bez hranic mohly už desítky dětí z Frankfurtu nad Mohanem a okolí. Škola úspěšně funguje od roku 2010 a zájem Čechů, kteří se usadili v Německu nebo jen na nějaký čas odešli do této části světa za prací, o udržení vazeb na rodný jazyk nepolevuje. Teď se vedení této školy rozhodlo pro další odvážný krok, a to navzdory tomu, že právě v současnosti je možnost společné výuky nemožná.

„V říjnu jsme se přestěhovali do nových, vlastních prostor. Poprvé se o ně nemusíme s nikým dělit a hlavně máme k dispozici vlastní skladové prostory a českou dětskou knihovnu se 4.500 svazky“, říká zakladatelka společnosti Kateřina Spiess-Velcovská. „Dospěli jsme k názoru, že pokud chceme českou školu v současné těžké celospolečenské situaci v našem regionu pro budoucí generace udržet, musíme přistoupit k rozšíření činnosti.“

Zatím virtuálně, do budoucna velké plány

CZENTRUM,  foto: archiv České školy bez hranic Rhein-Main

Cestou k nové etapě krajanského života v oblasti Rhein-Main je založení tzv. výchovně-vzdělávacího, společenského a kulturního CZENTRa Čechů a Slováků. To začalo oficiálně fungovat na státní svátek 17.listopadu. I když vzhledem k okolnostem k slavnostnímu otevření došlo zatím jen virtuálně. Kateřina Spiess-Velcovská, která je hybným motorem krajanské komunity ve Frankfurtu nad Mohanem při té příležitosti připomněla slova Václava Havla: „Naděje není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl - bez ohledu na to, jak to dopadne.“

Pod CZENTRUM budou primárně spadat aktivity pro rodiny a dospělé, zároveň nabídne v úterky a ve čtvrtky českou miniškoličku pro děti do šesti let. Další dny v týdnu budou vyplněny kurzy pro dospělé, rodinným odpolednem či družinou.

CZENTRUM,  foto: archiv České školy bez hranic Rhein-Main

Novinkou je založení Slovenské školy Rhein-Main. „Reflektujeme tím poptávku slovenské komunity, která poslední dva roky zesiluje. Našli jsme si slovenské vyučující a vytvořili vzdělávací program tak, aby tato škola fungovala na stejných principech jako je naše česká škola. Tento školní rok se budeme věnovat výuce předškolních dětí. Školu nám zaštítil pan honorární konzul Slovenska Imrich Donáth, intenzivně komunikujeme také s Kulturným inštitútom Slovenska z Berlína a s Úradom pre zahraničních Slovákov v Bratislave.“