Češi pomáhají stavět školy v Etiopii

Až do čtvrtka probíhá ve více než 40 českých městech humanitární sbírka, jejíž výtěžek je určen na stavbu základní školy v Etiopii. Sbírku pořádají společnost Člověk v tísni a sdružení Junák. Jednu školu pro čtyři stovky etiopských dětí už přitom Člověk v tísni letos v září otevřel. Roberta Basche z této společnosti se na podrobnosti zeptala Milena Štráfeldová:

"Naše společnost dlouhodobě působí v Etiopii a my bychom rádi založili tradici sbírek, které budou pomáhat základnímu školství v zemích, kde je to potřeba. Tentokrát jsme se rozhodli pro Etiopii, protože je tam velký problém s přístupem do škol. Může do nich chodit méně než polovina dětí, protože ty školy tam prostě neexistují. Etiopie je podle statistik OSN třetí nejchudší země na světě a víc než padesát procent lidí tu neumí číst a psát. Bez vzdělání není možné, aby se dostala z té situace, v jaké se nyní nachází."

Vy už jste jednu školu v Etiopii otevřeli, přispěl na ni pokud vím český stát. Kolik dětí do ní chodí?

"Je to experimentální modelová škola, která by měla být vzorem pro ostatní školy v Etiopii. Kapacita školy je čtyři sta dětí, ale vzhledem k tomu, že v Etiopii do škol chodí až trojnásobek dětí, protože se učí ve třech směnách, uvidíme, jak to bude fungovat dál. Zájem o tuto školu je veliký. Škola je kompletní, kromě laboratoře má vlastní knihovnu, hřiště, kde děti můžou trávit volný čas, a je atypická tím, že je barevná. V Etiopii jsou všechny školy šedivé, z betonu, a my jsme se rozhodli, že tuto školu nabarvíme. A na ty dětí působí neuvěřitelným dojmem, že můžou chodit do barevné školy."

Kolik peněz vybudování té první školy stálo?

A kdo všechno na ni přispěl?

"Přispěla na to vláda České republiky prostřednictvím ministerstva školství a Člověk v tísni. Nikdo jiný se na tom nepodílel."

A tato škola je někde ve městě nebo ve venkovské oblasti?

"Je na kraji města v okrese Alaba v jižní Etiopii, kde je problém se vzděláním opravdu velký. Nežli byla tato škola otevřena, byla nejbližší škola vzdálena deset kilometrů, což pro ty děti znamenalo dvě hodiny cesty do školy a dvě hodiny zpátky ze školy. Teď se ten problém odstranil a do této školy chodí děti, které do ní spádově patří."

Učí tam jenom etiopští učitelé, nebo tam budou učit i Češi?

"Učí tam jenom etiopští učitelé, my jsme ale dělali jakýsi intenzívní kurs pro etiopské učitele, kteří by měli na této škole učit. Čeští odborníci byli na dva měsíce v Etiopii a připravovali místní učitele na nový způsob výuky."

A k té sbírce, která teď probíhá. Kolik peněz byste chtěli shromáždit a jak dlouho sbírka potrvá?

"Sbírka bude probíhat do 7. října. Máme připraveno několik variant podle toho, kolik finančních prostředků se vybere. Nejjednodušší varianta je půl milionu korun, kdy bychom ke stávající škole přistavěli dvě třídy a kompletně je vybavili. Pak je jakási maximální varianta, kdyby se stalo něco neuvěřitelného a vybralo by se tři a půl milionu korun, tak bychom postavili stejnou školu, jakou jsme tam už postavili. Aby byla postavena jedna úplně samostatná škola, která by měla až čtyři třídy, je potřeba sehnat jeden a půl milionu korun."

Veřejnou sbírku v České republice doprovodí řada akcí. Například v pražském klubu Roxy se ve středu uskuteční Večer pro Etiopii, jehož součástí bude koncert, výstava fotografií a promítání filmů.