Češi vstup do Evropské unie dlouhodobě podporují

Vlajka EU

Češi vstup do Evropské unie dlouhodobě podporují a to zejména perspektivní skupiny obyvatel - mladí a vzdělaní lidé. Vyplynulo to z rozsáhlého průzkumu agentury STEM, který se zabýval vztahem české veřejnosti k Evropské unii. Podrobnosti o průzkumu má Zdeňka Kuchyňová.

Nejdříve trochu čísel. Počet příznivců integrace se za poslední roky pohybuje stabilně kolem 45 procent, a procento odpůrců kolem dvaceti. Velkou část však tvoří lidé, kteří ještě nejsou rozhodnuti a těch je asi jedna třetina. Autoři průzkumu proto při hypotetickém referendu nedali lidem možnost odpovědět "nevím". A v okamžiku, kdy se museli rozhodnout přímo, hlasovalo pro vstup 76 proti 24 procent. Vstup do Evropské unie podporují především lidé mladší, vzdělanější, z lépe finančně zabezpečených domácností. Z hlediska politických preferencí jde nejčastěji o příznivce ODS a Unie svobody. Autorka průzkumu Jitka Uhrová položila také otázku, jaká očekávání lidé se vstupem do Evropské unie spojují.

"Jedním z hlavních motivů je očekávání volného pohybu osob. Pokud se bude dále ještě zpochybňovat možnost našich lidí pracovat, mohlo by dojít i k jisté změmě v těch základních postojích. Potom je to také integrace do vyspělé Evropy. To znamená, že lidé očekávají zlepšení kvality vzdělání pro mladé lidi, zlepšení politické stability, potom také zlepšení kvality životního prostředí a větší záruky dodržování práva."

Na druhé straně však lidé pociťují i obavy.

"Obavy z přílivu přistěhovalců z Východu, kteří mohou brát našim občanům práci a na druhé straně mohou také přinášet i možnosti vyšší kriminality."

Lidé se dále obávají ztráty národní suverenity, oslabení kulturní tradic, úpadku tradičního průmyslu a zejména zvýšení cen.

"Stoupenci unie častěji očekávají, že se spíše přiblížíme životní úrovni v unii, kdežto odpůrci se obávají, že ta změna přinese horší životní úroveň, že ty vyšší ceny nebudou odpovídat zvýšení platů a že vlastně i ty náklady na začlenění do Evropské unie přinesou zhoršení jejich osobní situace."

Jak dále uvedla Jitka Uhrová, přesto však mezi občany převažuje názor, že se česká ekonomika obecně zlepší. Pro integrační proces je však určitým varováním skutečnost, že se EU v očích části veřejnosti začíná profilovat jako nedůvěryhodná instituce.