Češi založili v Africe dvě desítky rybníčků a pěstují v nich ryby

České rybníky v Africe - i tak by se dal s trochou nadsázky charakterizovat projekt českých rybníkářů, kteří v okolí Viktoriina jezera vybudovali sérii malých rybníčků a učí Afričany, jak v nich pěstovat ryby. Na projektu se podílejí i odborníci z Nizozemí, Velké Británie a tří afrických zemí. Detaily má Milena Štráfeldová:

V okolí Viktoriina jezera, na území Tanzanie, Keni a Ugandy, žije kolem 30 milionů obyvatel. Jezero, které má zhruba stejnou rozlohu jako Česká republika a kdysi bylo plné ryb, je dnes nedokáže uživit. Přitom v záplavových oblastech na jeho březích, které dnes využívají Afričané k intenzivnímu zemědělství, se naskýtá i další možnost obživy. Stačí zde vybudovat malé rybníčky, ve kterých se během záplav zachytí voda, a po jejím opadnutí v nich vesničané mohou chovat sladkovodní ryby. V roce 2001 s tímto nápadem přišli do Afriky čeští rybníkáři a odborníci na tvorbu krajiny z třeboňské společnosti ENKI. Smysl celého projektu vysvětlil dr. Richard Faina:

"Jde tam zejména o to, aby v prostorech litorálu, kde jsou příbřežní vodní rostliny, nedošlo v důsledku činnosti člověka k úplnému vysušení. Tam dochází k těžbě papyru a pak se tam sází polní plodiny nebo banány. Jde o to tam zachovat vodu, která by byla využitelná i pro lidi, a k tomu právě mají sloužit tyto rybníčky."

Až dosud se českým odborníkům podařilo v šesti vesnicích kolem jezera vybudovat celkem 24 malých rybníčků. Na jejich březích vznikla pole, kde mohou vesničané pěstovat plodiny. Jedná se zatím o vědecký projekt, takže chov ryb i stav vody v rybníčcích se neustále sleduje. S Čechy na něm spolupracují i odborníci ze tří afrických univerzit a dále z Delft a Londýna. Podle vedoucího projektu Jana Pokorného na něj přispívá i Evropská unie:

"Celková suma na čtyři roky od Evropské unie je přibližně čtyřikrát osmnáct tisíc euro. Teď už to ale zálohujeme my a trvá dost dlouho, než to /od EU/ dostaneme. Máme s tím potíže."

Českým rybníkářům se po čtyřech letech podařilo ověřit, že v záplavových rybníčcích podél Viktoriina jezera lze sladkovodní ryby pěstovat. Nejdůležitější podle Jana Pokorného ale je, aby tento způsob chovu ryb přijali i místní obyvatelé. O tom, že se to daří, svědčí i fakt, že další rybníčky si už staví vesničané sami.