Česká diplomacie vyjednala výhodnější podmínky volného pohybu pracovních sil vůči ČR.

EU a ČR

Pracovní skupina pro rozšíření v Radě EU schválila český požadavek, aby ČR měla po vstupu možnost bránit sama svůj trh proti pracovním silám jak z dosavadních, tak z nových členských států. Podrobnosti má Jaromír Marek.

Unie původně jednoznačně odmítala jakoukoli změnu obecné pasáže o reciprocitě, na kterou přistoupily Maďarsko a Slovensko, a jimi vyjednané podmínky považovala za konečné. Česká diplomacie na tuto variantu nepřistoupila a po tři měsíce trvajícím vyjednávání se české požadavky podařilo prosadit. Podrobnosti sdělil Radiu Praha vrchní ředitel sekce ministerstva zahraničí pro evropskou integraci Petr Ježek.

"V praxi to znamená, že ČR má mechanismy, které může využít a které ji staví na roveň ostatních států EU. Původní pozice, kterou některé kandidátské státy přijaly, říkala, že nový členský stát může uplatňovat restrikce jen vůči novému členskému státu, který je už pod restrikcí stávajících členských států. Tento mechanismus, který byl dojednán, znamená, že dává ČR možnost rozhodovat se libovolně o tom, vůči kterému státu by uplanila právo omezit přístup na vlstní pracovní trh."

Tento výsledek jednání bude zpětně nabídnut i těm kandidátkým zemím, které tuto kapitolu uzavřely za méně výhodných podmínek. Výhodnější pozici pro Českou republiku už potvrdili velvyslanci Evropské unie, formálně ještě musí být dojednán na mezivládní konferenci koncem října. Sem pojede čeká diplomacie ještě s dalším požadavkem.

"Česká republika usiluje ještě o jednu otázku. Pro případ, že by některý členský stát, který bude uplatňovat restrikce vůči ČR chtěl tyto restrikce zmírnit nebo zrušit vůči nějakému specifickému sektoru nebo určitým profesím, chtěli bychom, aby tato věc byla prodiskutována mezi členským státem a ČR. O této věci však stále ještě jednáme."

Jde o takzvané "vybírání třešniček na dortu", tedy snahu přetáhnout některé profese, tak jak to dělá například Německo v případě počítačových expertů. Na úrovni unie se tyto záležitosti zatím neřeší. Kapitola o pohybu pracovních sil však zůstává nadále otevřena, největší pozornost je zaměřena stále na připravovaná omezení volného pohybu pracovních sil na dva až devět roků. Úterní úspěch českých vyjednavačů má podle vrchního ředitele sekce ministerstva zahraničí pro evropské integrace Petra Ježka pro další jednání velký význam.

"Obecně lze tento výsledek číst jako zprávu o tom, že přístupová jednání jsou vedena s cílem všech účastníků dojít k řešení, které v maximální míře vyloučí negativní dopady rozšíření. Tady se ukázalo, že pokud je argumentace silná, lze v odůvodněných případech dohody dosáhnout a že nehovoříme jenom o účelovémm a jednostranném diktátu EU vůči kandidátským zemím."