Česká ekonomika letos plnila optimistická očekávání

Závěr roku bývá příležitostí k ohlédnutí a bilancování. Týká se to i vývoje české ekonomiky. Ta dělala letos ekonomům i politikům radost, protože takříkajíc jela na plné obrátky. Pokračuje Zdeněk Vališ.

Tempo ekonomického růstu se letos pohybovalo kolem pěti procent a daleko převyšovalo průměr Evropské unie. Podobně úspěšná byla v regionu střední Evropy jen slovenská ekonomika. Podrobnější statistiky o vývoji zatím nejsou k dispozici, ale ekonomové soudí, že budou nejlepší od roku 1995. Příjemné překvapení bezesporu přinesla bilance zahraničního obchodu. Ke konci října byla v přebytku 44 miliard korun, zatímco loni tou dobou vykazovala schodek 17 miliard. Dobré ekonomické výsledky se samozřejmě promítly i do života běžného občana. Průměrná měsíční hrubá mzda vzrostla o zhruba tisíc korun a přiblížila se hranici 19 tisíc. Po pravdě řečeno, odvolávání se na průměrná čísla je vždy poněkud ošidné, takže je nutné zároveň konstatovat, že pod hranicí oněch 19 tisíc korun se nacházejí asi dvě třetiny obyvatel. Rostoucí výroba a s tím související i vyšší příjem státního rozpočtu tak umožnily vládě dosti populární krok - snížení daní v příštím roce.

Ministr financí Bohuslav Sobotka,  foto: Autor
"Průměrné snížení se bude pohybovat někde mezi 4000 až 4700 korunami ročně na jednoho daňového poplatníka. Nejvýrazněji se dotkne osob s měsíčním příjmem do 30 tisíc korun hrubého. Je to zhruba 90 procent těch lidí, kteří v České republice skutečně platí daně."

Upřesňuje ministr financí Bohuslav Sobotka. Úlevy by měli pocítit i živnostníci. Už v daňovém přiznání za letošní rok mohou využít vyšších paušálů, které si od příjmů před výpočtem daně odečtou. Ekonomové vesměs uvádějí, že schválení návrhu je krok správným směrem. Odpovídá prý soudobému světovému trendu zdaňovat více spotřebu a méně práci. Současný pokles daní z příjmů fyzických osob ale není provázen zvýšením nepřímých daní. To tedy znamená, že se sníží celkové zdanění občanů.

"Ten zákon nikomu daně nezvyšuje. Je pravda, že u vyšších příjmových skupin obyvatel zachovává dnešní stav, ale těm, podle mého názoru nejpotřebnějším, budou daně sníženy. A to je dobře."

Připomíná poslanec KDU-ČSL Tomáš Kvapil. Pro vládní plán nakonec zvedli ruku i opoziční občanští demokraté a komunisté. Opozice nižší daně podpořila navzdory tomu, že nedokázala prosadit žádný ze svých pozměňovacích návrhů. ODS proto půjde do voleb s programem postaveným na rovné 15procentní dani. Snížením celkového zdanění občanů se samozřejmě sníží i příjmy státního rozpočtu, obcí a krajů. Slibný ekonomický vývoj má v příštím roce pokračovat, takže daňový výpadek by neměl být nijak dramatický. A dramaticky nevidí vládní ekonomové ani fakt, že i v příštím roce bude Česko žít částečně na dluh, protože schválený rozpočet počítá se schodkem 74 miliard korun. Přesto je ministr financí spokojen.

"Dobrou zprávou je především to, že rozpočet byl schválen v rekordním čase. Nepamatuji se, že by někdy byl státní rozpočet schválen už 2. prosince. Znamená to stabilitu, šanci na pokračování hospodářské prosperity, nová pracovní místa v příštím roce, větší podporu vědy a vzdělání, důstojnou valorizaci penzí a také zvýšení platů ve veřejném sektoru."

Problémy nejsou podle Bohuslava Sobotky ani v přípravě na přijetí společné evropské měny v roce 2010.

Foto: Evropská komise
"Česká republika v letošním roce splní parametry pro snižování deficitu veřejných rozpočtů. Naše hospodaření bude pravděpodobně lepší než cíl, který byl stanoven v konvergenčním programu, tedy deficit v rozsahu 4,7 procent hrubého domácího produktu. V příštím roce bude Česká republika hospodařit s deficitem, který nepřesáhne 3,8 procent HDP. Čili i pro příští rok signalizujeme plnění parametru konvergenčního programu."

Státní dluh do konce října stoupl na 660 miliard korun, což je asi 23 procent hrubého domácího produktu. Česko se přesto drží ve srovnání s jinými zeměmi poměrně dobře. Například v sousedním Maďarsku dluh přesáhl 60 procent, 35 procent překonal i na Slovensku a tradiční země Evropské unie jsou v tomto ohledu zadluženy ještě daleko víc. Inflace je už stabilně několik let nízká, ani letos nepřesáhla dvě a půl procenta. Rovněž tento ukazatel odpovídá maastrichtským kritériím pro zavedení eura. Z pozitivních výsledků české ekonomiky výrazněji vybočuje pouze míra nezaměstnanosti. Ta se sice poněkud snížila, ale přesto je stále vyšší než osm procent.