Česká hymna bude zřejmě delší a sebevědomější

Foto: YouTube

Čeští sportovci by si na stupních vítězů mohli slavnostní chvíle vychutnávat déle. Uvažuje se totiž o tom, že by se pro podobné příležitosti prodloužila nahrávka české hymny. Hymna pro ceremoniální účely trvá totiž jen 45 sekund. Vzhledem k délce skladeb ostatních zemí, by byla nejlepší délka kolem 80 sekund. Případně by mohla mít dvě sloky.

Foto: YouTube
S nápadem přišel Český olympijský výbor (ČOV). Vzniklo několik verzí nové nahrávky v úpravě od skladatele Miloše Boka. Nové verze jsou už na první poslech údernější. Takové bylo i zadání, říká Jiří Kejval, předseda Českého olympijského výboru:

"Naše zadání bylo takové, aby to byla orchestrace pro 21. století, aby byla sebevědomější a vlastenečtější. Hudba Miloše Boka se hraje po celém světě, hrála se i ve slavné Carnegie Hall."

"Můj postoj je takový, že k tomu mám absolutní pietu, absolutní pokoru, a dávám do toho plně umělecky vše. Ta skladba zaznívá v nových harmoniích, a v nové instrumentaci," uvedl skladatel Miloš Bok.

Nové nahrávky zřejmě vzbudí vášně

Dá se očekávat, že nápad vzbudí vášně. Už při představení několika verzí hymny lidé na facebooku živě diskutovali, a převažovaly spíš negativní komentáře. Ty byly však okamžitou reakcí. Otázka je, jaké budou po druhém či třetím poslechu. Skladatel Miloš Bok si je vědom toho, že je to výbušná záležitost.

"Nehledejte v tom pilotní projekt, aby se dítě naučilo zpívat hymnu. V tom to není. Berte to tak, že tato majestátní podoba je včetně těch vokálních hlasů, které v tom, ne že zanikají, ale stávají se jakoby celkovou součástí orchestrálního zvuku."

Objevily se námitky, že nové instrumentální pojetí jde proti naší mentalitě. Ale Miloš Bok oponuje.

"Smetanova Má vlast je v podstatě beethovenská symfonie. Dvořákova díla jsou stejně světová jako jiná. Samozřejmě je to moje nátura, je to můj vklad. Co chcete radši? Abychom se všemu vysmívali? Abychom byli malým národem? A nebo radši chcete, abychom si trošku rozpomněli, co jsme?"

Kde domov můj se dozvíme až ve druhé sloce

Jiří Kejval,  foto: ČTK
Československá hymna byla oficiálně ustanovená v roce 1930, z české i slovenské národní písně se použila první sloka. Tenhle stav trval až do rozdělení státu. Mnozí Češi pak měli pocit, že hymna není úplná. Za připojení druhé sloky se přimlouvá i předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval.

"Když se podíváte na slova české hymny, ta začíná jakoby otázkou 'kde domov můj'. A odpověď není v té první sloce, ale až na konci druhé sloky v posledním verši 'mezi Čechy domov můj."

Čtyři verze hymny nahrál loni v prosinci Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, ve zpívaných variantách vystupují Štěpánka Pučálková a Svatopluk Sem. Možnou podobou hymny, jejíž uvádění dnes není v podstatě legislativně ošetřeno, se zabývá i ministerstvo kultury.