Česká kolej Nepomucenum v Římě vychovává bohoslovce už osmdesát let

Rektor Papežské koleje Nepomucenum v Římě

Mezi studenty i profesory české bohoslovecké koleje Nepomucenum v Římě patří elita katolické církve: pozdější biskupové Jaroslav Škarvada, Petr Esterka nebo disidentský teolog Josef Zvěřina. V exilu tu působil kardinál Josef Beran. Letos si Nepomucenum připomíná osmdesát let od svého vzniku. Kolej se stala jedním z laureátů ceny Gratias agit 2009. Jejího současného rektora Jana Mráze při té příležitosti požádala Milena Štráfeldová o krátký rozhovor:

Rektor koleje Nepomucenum Jan Mráz přebírá cenu Gratias Agit 2009 z rukou ministra zahraničních věcí Jana Kohouta, foto: autorka
"Nepomucenum je česká kolej, kde se připravují budoucí katoličtí duchovní v Římě na svoje poslání. A také tam přicházejí mladí duchovní, kteří pokračují v postgraduálních studiích na papežských univerzitách."

Pokud se nepletu, má Nepomucenum za sebou už osmdesátiletou historii?

"Dokonce můžeme přidat, protože česká kolej vznikla v Římě už před 125 lety. Po první světové válce byla rozšířena v nové budově jako československá. Ta původní byla pouze česká. A tou je právě Nepomucenum, které slaví osmdesát let."

Dá se vůbec spočítat, kolik studentů teologů prošlo Nepomucenem za tu dobu?

"Asi by se to dalo spočítat, ale já se přiznám, že to nevím. Je jich hodně a mnozí se skutečně významně zapsali do dějin české církve jak doma, tak v zahraničí."

S Nepomucenem je spojena osobnost kardinála Berana. Jakým způsobem?

"Kardinál Beran v 60. letech, když byl propuštěn z internace, nemohl nastoupit do svého úřadu. To mu nebylo dovoleno. Situaci tehdy vyřešili jakousi domluvou, že poté, co jej papež jmenoval kardinálem, už se nevrátil z Říma. Takže on konec svého života prožil jako vyhnanec, a žil právě v Nepomucenu. Zemřel před čtyřiceti lety, 17. května 1969. Papež Pavel VI. tehdy z úcty k němu osobně, ale i k církvi pronásledované ve východním bloku, rozhodl, že bude pohřben v hrobkách mezi papeži v podzemí Svatopetrské baziliky v Římě."

Kardinál Beran v době, kdy v Nepomucenu žil, velmi podporoval i exil. Je to tak?

Kardinál Josef Beran, foto: ČTK
"Samozřejmě. On exulanty navštěvoval, vykonal taky cestu po Spojených státech, ale nejen tam. Všude byl žádaný a vítaný. Zapomněl jsem ještě na to, že on byl taky studentem Nepomucena."

Nepomucenum v posledních letech spolupracuje i s římskými krajany, že? Je takovou platformou pro české krajanské spolky...

"Ano, můžu říct, že se stalo takovým útočištěm italského krajanského spolku Sdružení Praha, které má svoje sídlo v Římě. U nás se konají různé akce. Také jsme před několika lety obnovili české bohoslužby, konají se vždycky jednou za měsíc."