České děti v Daruvaru se dočkaly nové školy

Děti krajanů v Daruvaru

Děti českých krajanů v chorvatském Daruvaru se těší z nových tříd. V Chorvatsku totiž na rozdíl od Česka zůstaly základní školy jen s delší vánoční přestávkou stále otevřené.

Školka Ferdy Mravence, foto: Pavel Novák, archiv ČRo

Do školky Ferdy Mravence chodí 160 dětí. Je to vlastně školka a jesle v jednom. Mohou tu být už roční děti i předškoláci. Více než polovinu obyvatel ve 12 tisícovém  Daruvaru na severu Chorvatska tvoří potomci českých usedlíků. O českou školku je podle její ředitelky Zdenky Kutilové velký zájem a její kapacita už přestávala stačit: „Rozšiřovat jsme museli kvůli velkému zájmu rodičů o zápis dětí od jednoho roku do dvou. A vlastně o všechny třídy, kterým tu říkáme výchovně vzdělávací skupiny, byl veliký zájem. Jak se říká, praskali jsme ve švech. V nově přistavené části, kterou dostala školka, jsme dostali jednu třídu. Ještě jsme měli dostat multifunkční sál, ale z něj jsme pro velký zájem rodičů museli udělat taky ještě jednu třídu. A protože se jedná o malé děti naší menšiny, je záruka, že tu děti budou dalších šest let. U nás chodí děti do školy od sedmi let.“

Nová česká škola v Daruvaru, foto: Pavel Novák, archiv ČRo

To znamená, že sem budou moct dát své děti i Chorvaté, kteří chtějí, aby se jejich děti naučily češtinu?

Tomáš Petříček se Zdenkou Kutilovou, foto: Pavel Novák, archiv ČRo

Kutilová: „Ano, nemáme tu jenom děti českého původu. Právě kvalitní výuka, kterou zdejší obyvatelé poznali, je předností pro to, aby dávali své děti k nám. Vidí přednost i v tom, že se děti naučí jeden jazyk navíc a pak mohou pokračovat ve studiu na české jak na střední nebo třeba na fakultě. Tím, že jsme v Evropské unii, tak je možnost, aby děti pokračovaly ve studiu třeba v České republice, a pak tam i pracovali. Je to velká výhoda. Jsme hrdí a pyšní, že máme spoustu dětí, které k nám chodily vlastně už od školky a umí jazyk natolik, že si rodiče mohou troufnout dát děti dál k nám. Aniž by jim třeba jazykově mohli pomoct. Takové děti jsou vlastně samostatnější. Naučí se, že musí dělat všechno sami a nečekají, že by jim někdo pomohl. Myslím si, že je to velice dobrá zkušenost a je to záruka, že menšina bude existovat i nadále.“

Foto: Pavel Novák, archiv ČRo

Nové třídy dostala i základní škola Jana Amose Komenského. I v ní už bylo docela těsno. Ředitelka Maria Valková tedy může být spokojená: „Do daruvarské školy momentálně chodí 231 žáků do patnácti tříd. Střídali se tu a dočasně jsme adaptovali prostor, ve kterém byla šatna. Takže jsme to upravili, vytopili a tímto způsobem jsme si vypomáhali.“

Už žáci viděli ty nové třídy?

Valková: „Do jedné třídy se kolegyně nastěhovala včera. V pátek jsme dostali schválení ministerstva a před deseti dny jsme zkolaudovali. Ostatní žáci se nastěhují tento týden.“

Tomáš Petříček otevřel nově dostavěnou část budovy školy i školky, foto: Pavel Novák, archiv ČRo

Nově dostavěnou část budovy školy i školky přijel do Daruvaru otevřít chorvatský premiér Andrej Plenkovič a český ministr zahraničí Tomáš Petříček z ČSSD: „Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk před sebou viděl jasnou cestu života a v ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, na přítomnost a předvídal budoucnost. Jaká bude budoucnost, sice ještě předpovědět neumíme, ale jsem přesvědčený, že společnou investicí do školy Jana Amose Komenského a školky Ferdy Mravence jsme přispěli k tomu, aby byla lepší.“

Daruvar, foto: Pavel Novák, archiv ČRo
8
45.58809149290687
17.224668642550483
default
45.58809149290687
17.224668642550483
Autor: Pavel Novák
klíčové slovo:
spustit audio