České noviny v Argentině vyprávěly příběhy československých přistěhovalců

Nová Doba

Noviny se jmenovaly Nová doba. Vycházely od počátku 30. let do poloviny 60. let minulého století a vydával je Josef Kotas.

Cílem bylo informovat tamní československé přistěhovalce o aktuálním dění v jejich rodné zemi. Noviny také sloužily jako prostředek umožňující setkávání lidí. Jak uvedl Ricardo Basovnik, vnuk Josefa Kotase, noviny zaznamenaly velkou část událostí minulého století a jsou tak, dalo by se říci, součástí dějin.

Josef Kotas přišel do Argentiny v sedmnácti letech

Josef nebo také José Kotas byl jedním z Čechoslováků, kteří byli v průběhu 20. století nuceni emigrovat ze své rodné země. Narodil se 23. května 1906 v moravské obci Hvozdná a do Argentiny přijel krátce před svými sedmnáctými narozeninami, přesněji 18. dubna 1923, na lodi Belvedere.

Pas Josefa Kotase | Foto: soukromý archiv Ricardo Basovnik

Jeho příběh je obzvláště zajímavý především proto, že založil a vedl noviny Nová doba, jejichž cílem bylo informovat o dění v Československu a spojovat krajany rozptýlené po celé Argentině.

V jeho odkazu pokračuje vnuk Ricardo Basovnik, který již po mnoho let vede Český dům v Buenos Aires.

Ricardo Basovnik | Foto: Roman Casado,  Radio Prague International

„Po pádu komunismu cítili Čechoslováci v Argentině znovu potřebu se sjednotit, a proto byl založen Český dům. Do té doby byla totiž spousta zde žijících Čechoslováků považována za komunisty a mnoho lidí bylo dokonce pronásledováno diktaturou."

Podle Basovnika byla stigmatizace tak silná, že všechny tamní československé spolky byly nuceny ukončit svou činnost a krajané se tak přestali scházet. Situace se změnila až s příchodem 90. let. Basovnik se rozhodl pokračovat v díle svého dědečka z matčiny strany, zmíněného Josefa Kotase. Ten se původně zaučoval v Baťově obuvnické společnosti, nakonec se ale rozhodl emigrovat do Argentiny. Tam se seznámil se Slovenkou Zuzanou Karlíkovou, se kterou měl tři děti.

Pas Josefa Kotase | Foto: soukromý archiv Ricardo Basovnik

„Se svým osudem po příjezdu do Argentiny se můj dědeček pral tvrdě: nejprve si na živobytí vydělával u pěstitele cukrové třtiny v Tucumánu, kde ale onemocněl. Začal tak díky jednomu známému z Córdoby pracovat v mechanické dílně, kde se jeho stav zlepšil. Nakonec se rozhodl odejít do Buenos Aires, kde se usadil a objevil svůj zájem o novinařinu."

Dová doba se stala pro Čechy a Slováky nejoblíbenějším periodikem

Basovnik na svého dědečka, kterého naštěstí mohl dobře poznat, vzpomíná jako na člověka, který velmi rád vyprávěl příběhy a snažil se řešit strasti a problémy československých přistěhovalců. Mnohým z nich také pomáhal při různých záležitostech, které bylo potřeba řešit přes ambasádu. Mnoho času trávil čtením různých novin, především tehdy nejdůležitějšího argentinského deníku La Prensa založeného v roce 1869.

Český dům v Buenos Aires | Foto: Juan Pablo Bertazza,  Radio Prague International

„Dědeček byl opravdu vášnivým čtenářem La Prensy. Pamatuji si, jak si noviny schovával a zvýrazňoval si v nich věci, které ho zaujaly. Dával mi také různé vědecké články, studoval jsem totiž chemii."

Ricardo Basovnik také vzpomíná, že tento koníček dědečkovi způsoboval nemálo problémů s manželkou, která neměla pochopení pro skladování papírů. Jeho vášeň ho však přivedla k tomu, že na počátku 30. let začal vydávat noviny nazvané Nová doba, označované za „nejoblíbenější periodikum Čechů a Slováků žijících v Jižní Americe."

Muzeum Přistěhovalectví v Buenos Aires  (Museo de la Inmigración) | Foto: Juan Pablo Bertazza,  Radio Prague International

„Dědeček chtěl vydávat noviny pro Čechy žijící v Argentině a také informovat o tom, co se v jejich rodné zemi aktuálně děje. Kromě toho, že noviny vytvářely jakýsi most mezi Československem a Argentinou, spojovaly také Čechoslováky žijící v Argentině, neboť jejich obsah tvořila i společenská rubrika."

Právě společenská rubrika Ricarda Basovnika stále fascinuje. Sloužila především k tomu, aby se krajané mezi sebou mohli kontaktovat. Podle jeho názoru právě tato rubrika byla důvodem, proč se díky nadšení tamních Čechoslováků začala distribuce těchto novin v Argentině zvyšovat.

Pilot z Argentiny se za války přidal k anglickým pilotům

Nová Doba | Foto: Juan Pablo Bertazza,  Radio Prague International

Kvalitou zaujme i papír, na kterém byly noviny tištěny. Kotasovi se totiž podařilo noviny tisknout ve stejné dílně, odkud pocházel i deník La Prensa. Z více než třicetileté a bohaté historie článků těchto výjimečných novin si Basovnik vybavuje zejména článek oslavující triumf spojenců, kteří osvobodili Československo od nacistické diktatury a příběh o argentinském pilotovi československého původu, který se po boku anglických pilotů rozhodl bojovat proti nacistům.

„Jeden argentinský pilot, jehož rodiče pocházeli z Čech, se rozhodl bojovat proti nacistům a připojil se tak k anglickému letectvu. Nakonec se do Argentiny naštěstí vrátil zdravý a živý, a založil zde rodinu. Takové příběhy se nedozvíte, pokud si nepřečtete dědečkovy noviny."

Nová Doba,  exemplář v modré barvě | Foto: Juan Pablo Bertazza,  Radio Prague International

Mezi lety 2005 a 2006 vydával Ricardo Basovnik s několika spolupracovníky z Českého domu tříměsíčník Naše doba na počest svého dědečka. Kvůli vysokým nákladům na tisk se jim však podařilo vydat pouze pět čísel. V jednom z těchto výtisků byl publikován i příběh daného pilota spolu se zajímavým rozhovorem s jeho vdovou. Během této krátké avšak intenzivní zkušenosti každopádně Ricardo Basovnik pochopil, jak těžkého a kolosálního úkolu se jeho dědeček kdysi zhostil.

„Byl tímto nápadem zahlcen natolik, že dokonce sám chodil do tiskařské dílny a připravoval nákresy, které pak šly do tisku. Měl na starosti všechno, dokonce i hledání inzerentů, bez nichž by vydávání novin nebylo možné. Evidentně uměl velmi dobře kreslit, vytvořil pak i design pro reklamu."

Noviny byly zachráněny při prodeji domu

Nová Doba | Foto: Juan Pablo Bertazza,  Radio Prague International

Dalším finančním zdrojem novin byli předplatitelé. V současnosti jsou téměř z každého vydání Nové doby zachovány až tři výtisky ve velmi dobrém stavu. Podle Ricarda Basovnika ale po smrti dědečka v roce 1988 hrozilo, že rodina o výtisky přijde.

„Můj dědeček se staral o to, aby noviny byly vždy uchovávány na bezpečném místě. Když zemřel, jeho dvě dcery se rozhodly jeho byt prodat. Kvůli tomu, že bylo nutné vše vystěhovat, a celá sbírka novin se tak chvíli nacházela v suterénu budovy, hrozilo, že bude zničená. Díky mé mamince a tetě se však podařilo sbírku zachránit."

Jak objasňuje Ricardo Basovnik, Lidia a Susana Kotas si daly tu práci s tím, že naskládaly všechny výtisku Nové doby do plastových boxů. V současnosti je sbírka novin, které vycházely v rozmezí dvou až čtyř týdnů, uložena v Českém domě. Nejedná se však o jediné exempláře, noviny má ve svém inventáři i například Museo de la Inmigración v Buenos Aires.

Nová Doba,  inzerce | Foto: Juan Pablo Bertazza,  Radio Prague International

K tomu, abychom pochopili důležitý význam těchto novin, stačí prolistovat několik výtisků, a to nejen díky zprávám popisujícím nejdůležitější události 20. století, ale také proto, že nám podávají svědectví o každodenním životě československých přistěhovalců v Argentině, ať už se jedná o společenské události, reklamy nebo literární či humoristickou rubriku.

Právě proto hledá Ricardo Basovnik finanční prostředky na digitalizaci výtisků. Takto by noviny mohly být známé po celém světě a nehrozil by jim postupný zánik způsobený přirozeným zhoršením kvality papíru.

Autoři: Juan Pablo Bertazza , Jana Stuláková
klíčové slovo:
spustit audio