projekt

České předsednictví v Radě Evropské unie

Česko po 13 letech opět stojí v čele Evropské unie. České ministry čeká vyjednávání o řadě zásadních norem včetně klimatické reformy. Bruselští politici i analytici se shodují v tom, že česká vláda přebírající vedení EU od Francie má před sebou velmi těžký úkol. Jeho splnění však může zemi dlouhodobě zajistit místo v centru unijního dění.

Každá země si před začátkem svého předsednictví stanoví priority. Jaké jsou ty české?

Praha si jako priority zvolila pomoc Ukrajině a zvládnutí náporu ukrajinských uprchlíků, energetickou bezpečnost, posílení obrany, nebo odolnost unijní ekonomiky a demokratických institucí. Česko se také pokusí prosadit další pomoc pro země starající se o ukrajinské uprchlíky či možnost využívat více unijních peněz na tlumení ekonomických dopadů války.

ČR také čeká vyjednávání o konečné podobě některých klimatických či digitálních pravidel včetně emisní reformy nebo zásadního omezení prodeje aut se spalovacími motory.

Jaký je rozpočet českého předsednictví?

Celkové výdaje jsou předpokládány ve výši 2,25 miliardy korun. Při minulém předsednictví bylo vyčleněno 3,75 miliardy korun. Česko tak chystá spíše komornější předsednictví.

ČR předsedá v Radě Evropské komise? Jaký je to orgán?

Rada přijímá zásadní rozhodnutí. Jedná o legislativě, koordinuje politiky členských států, rozvíjí společnou zahraniční a bezpečnostní politiku, uzavírá mezinárodní dohody a přijíma rozpočet EU společně s Evropským parlamentem.

Jak často se členské země střídají v roli předsednických zemí v Radě Evropské unie?

Každých šest měsíců. Česko přijímá předsednictví od Francie. Role předsednické země spočívá v určování agendy a priorit Rady EU. Celkově se předsednický stát ujme místa v čele téměř 195 pracovních skupin Rady.

Úřad vlády zřídil internetovou doménu www.eu2022.cz, jejímž prostřednictvím bude uveřejňovat aktuální informace o českém předsednictví v Radě EU.

nejnovější články

Pages